Archiv autora: Jiří Růžička

Třídní schůzky

Připomínáme všem rodičům, že ve středu 8. dubna 2015 proběhnou na škole třídní schůzky. Třídní schůzky začínají informací třídních učitelů od 18:00, navazují informace jednotlivých vyučujících ve třídách. Individuální konzultace vyučujících od 17:00 a po ukončení třídních schůzek. Těšíme se na setkání!

» Více

Přihlášky ke studiu – stav po uzavření přihlášek

Termín odevzdání přihlášek byl 15. 3. 2015 – osobně ve škole nebo doporučenou poštou (nejpozději s uvedeným datem). Přihlášku podalo do čtyřletého studia celkem 143 uchazečů, do studia osmiletého celkem 170 uchazečů. Nejpozději 3. dubna odešleme všem přihlášeným pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými instrukcemi.

» Více
1 17 18 19 20 21 22