Archiv štítku: maturanti

Informace o maturitě 2016-2017

V tomto příspěvku najdete základní informace týkající se maturit v roce 2016. V sekci O studiu v části Maturita jsou průběžně ukládány další dokumenty týkající se maturit. Čtěte prosím pečlivě! Státní maturita a GJK 2016/2017 Maturitní kalendář 2017 Certifikované zkoušky GJK 2016/2017 Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

» Více

Maturita 2015 – termíny zkoušek státní části

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2015.

» Více
1 2