Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013-2014

Pozvánky k přijímacím zkouškám na oba termíny byly odeslány doporučenou poštou ve středu 3. dubna 2013.
K přijímacím zkouškám do primy se přihlásilo celkem 192 uchazečů, do 1. ročníku celkem 194 uchazečů. Pozvánky s podrobnými informacemi budeme rozesílat na začátku dubna. Všem zájemcům přejeme hodně úspěchů!
Přihlášky ke studiu mohou uchazeči zaslat poštou, případně odevzdat v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00-16:00. Přihlášky je nutné podat do 15. března 2013. Termíny konání přijímacích zkoušek jsou 22. a 23. dubna 2013.