Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018.

Ukázkové testy z minulých let

prijmacky2016

Další informace

  • Odvolací řízení pro školní rok 2017/2018 - Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na GJK, že jsme 22.5. ukončili přijímací řízení ke studiu čtyřletého i osmiletého gymnázia. Na uvolněná místa po uchazečích, kteří neodevzdali v termínu zápisový lístek, jsme přijali uchazeče, kteří podali odvolání a byli na patřičných místech v pořadí. Všechna zbylá odvolání předáme do konce května odboru školství MHMP, který je bude ve stanovené lhůtě řešit
  • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Zveřejňujeme definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou k vyzvednutí v kanceláři školy ve dnech 4. 5. 2017 od 13:00 do 18:00 a 5. 5. 2017 od 8:00 do 18:00 proti předložení průkazu totožnosti. V této době mohou přijatí uchazeči odevzdat i zápisový lístek! Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou.
  • Důležité upozornění pro uchazeče o studium, které připravil Cermat - Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).
  • Výsledky testů přijímacího řízení 2017/2018 - Zveřejňujeme výsledky testů přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!
  • Infromace ke konání jednotných přijímacích zkoušek - Cermat připravil pro uchazeče o studium maturitních oborů podrobný informační materiál. Přečtěte, prostuduje, štěstí přeje připraveným. Pozvánky s podrobnými informacemi rozešleme nejpozději 29. března 2017. Definitivní informace k JP 2017
  • Přijímací řízení 2017 – počty přihlášených - Po uzavření přihlášek máme jasno! Ke čtyřletému studiu se hlásí celkem 253 uchazeči, přijímat budeme maximálně 90 nejúspěšnějších. K osmiletému studiu se hlásí celkem 229 uchazečů, přijímat budeme maximálně 30 nejúspěšnějších. Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou k dispozici na našich stránkách, pozvánku k přijímacím zkouškám s detailními pokyny rozešleme v souladu s postupem a dodáním materiálu Cermatu nejpozději 29. března
  • Přijímací řízení – nezapomeňte! - Už jen týden zbývá na podání přihlášky ke studiu! Přihlášky se podávají do 1. března 2017. Pokud chcete přihlášku podat osobně, můžete tak učinit každý pracovní den v době 8:00 – 16:00 v kanceláři naší školy. Těšíme se na vás :-)
  • Den otevřených dveří - Pro letošní školní rok byly stanoveny termíny Dne otevřených dveří na úterý 22.11.2016 a 10. 1. 2017. Podrobné informace k přijímacímu řízení i DOD zveřejníme začátkem listopadu, ale tradičně budete mít možnost prohlédnout si kdykoliv během DOD v době 12:00 – 17:00 hodin školu, popovídat s učiteli i studenty a získat podrobné informace o přijímacím řízení v debatě s vedením