Rok co rok zve Gymnázium Jana Keplera persony české kulturně-vědní scény k účasti na Symposionu, k symposiu platonského ducha, které směřuje k nahlédnutí témat skrytých i všedních. Holubice
V dvoudenním cyklu přednášek můžeš Ty, hladový návštěvníku, okusit z vybraných pochoutek hostiny ducha, kterou jsme pro Tebe uchystali. Přijď svlažit vyprahlé hrdlo plodnou diskusí, pozvednout mysl k otázkám přesahujícím rámec běžné rozpravy a zakusit nejvyšší slast z duchovní transcendence v krajiny nejušlechtilejších a možná i nejpokleslejších témat týkajících se trojsloví názvu letošního diskusního fóra:
NEBE PEKLO ZEM.
Symposion konající se již 15. rokem k výročí Sametové revoluce není pouze připomínkou povstání ducha proti bezpráví, mementem (snad nikoliv ztracené) vůle zasahovat do záležitostí, jichž jsme bezprostředně součástí. Ale právě také obrozením či dokonce znovuzplozením touhy reflektovat nejen to, co nás obklopuje, co je dotknutelné, nýbrž i ono vzdálené a zdánlivě zašifrované.
Nezdráhej se, příteli, vzít na procházku svou mysl, vyvenčit ji, vydat se na pouť, odhodlat se k exhodu. Jakmile překročíš zápraží, sleduj znamení (o nichž ses mohl poučit na minulém Symposiu), hledej stopy (rovněž loni tematizované) a kráčej směle. Nepátrej zraky po kometě, na obloze se spíše objeví HOLUBICE, KRKAVEC a ORLICE. Pokud je spatříš, kterak míří za věže Svatého Víta, jsi na správné stopě.

© 2011 GJK, all righs reserved.
Developed by Vancl & Vávra
Admin: martin@ivancl.cz