Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Petr A. Bílek (narozen 1962) je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech čeština, angličtina a český jazyk a literatura. V 90. letech byl hostujícím profesorem české literatury na Brown University v USA.  Kritizoval tehdejší současnou českou poezii a zabýval se poezií moderní. Zájem o literární vědu ho dovedl k hlubšímu studiu naratologie a poté k různým formám její možné ideologizace, zejména té normalizační. Je odborníkem na dějiny české literatury 20. století, popkulturu a metodologii literární vědy.
Publikuje v mnoha českých i anglických časopisech, je autorem několika knih, např. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu) či Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru, stejně jako mnoha jiných literárněvědných textů, např. Proměny lyrického subjektu: Pár poznámek k vývoji české poezie posledních padesáti let. V současnosti přednáší na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Přednáška:
Kulturní dějiny jakožto dějiny pesticidů: »Vysoká« kultura jako ideál odplevelené kultury