Chalífát a současné problémy muslimského světa

Pokusíme se vysvětlit, proč je současný tzv. Islámský stát (v Iráku a Sýrii) pro většinu muslimů nepřijatelný. Jde o krutosti a barbarství, jaké islám nemůže akceptovat. Jde také o ohrožení stávajících muslimských států. Nepřijatelná jsou zároveň tvrzení, že jde o chalífát. V přednášce bude zmíněn chalífát a jeho vývoj v dějinách islámského světa, jeho zánik (1924), snahy o jeho nahrazení i směry radikálních pokusů o jeho znovunastolení. Současný IS(IL) je falešným zneužitím tohoto pojmu a další islámské symboliky. Stejně tak je falešný nárok samozvaného »chalífy« Abú Bakra al-Bagdádího.
Každý, kdo chce získat širší rozhled o problematice současného islámského světa, a to nejen v kontextu jeho dějinného vývoje, či každý, kdo nezná Abú Bakra al-Bagdádího, je ovšem i spolu se všemi ostatními srdečně zván.

Přednášející:
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Nahrávka: Stáhnout