Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Luboš Kropáček (narozen 1939) je přední český arabista a afrikanista, věnující se klasickému i modernímu islámu, islámské mystice a filosofii. V roce 1967 vystudoval anglistiku, arabistiku a afrikanistiku na FF UK (PhDr., arabská filologie), poté se od poloviny 70. let do začátku let 90. věnoval překladatelství a tlumočnictví a navštěvoval mnohé arabské země. V roce 2001 se stal profesorem pro obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky na FF UK. Publikoval mnoho odborných i popularizačních textů. Patří k největším znalcům arabského světa u nás, především stran historie a filosofie, má tedy skvělou pozici k přispění do současné bouřlivé společenské i mediální diskuse ze svého odborného a specifického úhlu pohledu.

Přednáška:
Chalífát a současné problémy muslimského světa