Doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Radvan Bahbouh (narozen 1970) vystudoval matematiku (obor mat. statistika a teorie pravděpodobnosti), psychologii, všeobecné lékařství (vše na  Univerzitě Karlově v Praze) a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Během 90. let vynalezl metodu sociomapování – ta se snaží o diagnostiku týmu skrze prostorovou vizualizaci sociálních a komunikačních vztahů mezi lidmi, jež může pomoci v jejich pochopení a následném zefektivňování.
Vlastní firmu QED Group zabývající se např. psychologickým koučováním či vzděláváním manažerů. Je autorem několika knih, např. o koučování, sociomapách či o barvách. V současné době přednáší na katedře psychologie FF UK  o psychologii osobnosti, metodologii psychologie a teorii psychodiagnostiky.

Rozhovor s R. Bahbouhem o sociomapách a o Shakespearovi

Přednáška:
Jak odlišit tvrzení od sebepotvrzení?