Aleš Strnad, DiS.

Aleš Strnad vystudoval obor sociální práce na Evangelické akademii VOŠ Praha. Od roku 2000 se aktivně věnuje problematice bezdomovectví. Po celou dobu pracuje pro organizaci NADĚJE, a to na různých pozicích: sociální pracovník, vedoucí nízkoprahového denního centra U Bulhara a vedoucí nízkoprahového denního centra Bolzanova. Nyní má už pět let funkci vedoucího terénního programu NADĚJE. Zároveň absolvoval několik stáží v sociálních službách mimo ČR (Dánsko, Norsko, Maďarsko) a je spoluautorem knihy Bezdomovectví, kterou vydalo nakladatelství Portál. Se svými kolegy rovněž pořádá přednášky o problematice bezdomovectví pro strážníky Městské policie a Policie ČR v Praze.

Přednáška:
Problematika bezdomovectví