Vít Pancíř

Vít Pancíř (*1966, Praha) studoval Pedagogickou fakultu UK a animaci u Jiřího Barty na pražské VŠUP, ani jednu školu ale nedokončil. Od roku 1992 se věnuje vlastní, velmi osobně laděné experimentální tvorbě. Je pro ni příznačná práce s kombinovanými technikami (kreslená i jiná animace v originálním spojení s reálnými záběry), mnohodimenziální pohyb a stylizace, důraz na vizuální i hudební složku a střih a potlačení narativní struktury. K důležitým rysům jeho stylu patří vedle výtvarné vytříbenosti a propojování konkrétního s abstraktním i snaha o odhalení iluzivnosti promítaného obrazu prostřednictvím tzv. zviditelnění filmového materiálu či samotného aktu projekce. Jeho filmařský přístup je osobní až intimní, významně pracuje s empatií (často spolupracuje se svými blízkými přáteli).
Pancíř se mimo jiné podílel na performancích sochaře Zdeňka Ruffera, které natáčel a pomocí animace dotvářel (např. Vzduch v autě, Zdeňkovo křeslo), točil krátké experimentální snímky na hudbu Filipa Topola a pro jeho skupinu Psí vojáci realizoval několik videoklipů (mj. Kilián Nedory, Žiletky). Vrcholem jeho dosavadní filmové činnosti je celovečerní debut Sestra (2008), pokus o audiovizuální přetlumočení stejnojmenného románu Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků.

Podrobnější filmografie na ČSFD.cz

Přednáška:
Autorská projekce filmů