Užitečný plevel

Jiří Kovanda ve své prezentaci uvede příklady prací, které se objevují především ve veřejném, ale i v galerijním prostoru jako jacísi vetřelci, cizorodé prvky, nevyžádané příspěvky… I když jsou neagresivní, většinou nepatrné velikosti a vlastně obyčejného zjevu, svou nepatřičností mohou upoutávat pozornost a vyvolávat otázky. Ačkoli se v našem prostředí vyskytují jako nechtěný plevel, mohou skýtat – jak autor doufá – větší užitek, než širé lány pěstěných plodin, kterými apaticky a nevšímavě procházíme den co den.

Přednášející:
Jiří Kovanda

Nahrávka: Stáhnout