1 % »versus« společnost

Je údajný rozkol mezi bohatstvím menšiny a většiny natolik propastný? Je přerozdělování bohatství a narušování práva na majetek řešením? Dá se na toto téma nahlížet jinak, než nám ukazují mainstreamové akademické obce?

Poslední dobou se ve společnosti uchytil trend řešit nerovnosti mezi příjmy úzké skupiny bohatých a zbytku »chudší« společnosti. Tudíž je takřka nevyhnutelné, že podnětů k řešení je nespočet. Ať už na tomto místě hovoříme o projevu amerického prezidenta Obamy nebo o provokativně, leč neuváženě pojmenovaném elaborátu od T. Pikettyho »Kapitál ve 21.století«, vidíme podněty všude okolo. Je ale obecně přijaté nahlížení na toto téma »správné«? A je vůbec možné určit, co je únosná a co neúnosná hodnota nerovnosti?  Není na místě spíše usilovat o společnost, kde bude rovnost příležitostí a ne příjmů? Nejen těmito otázkami bych rád vyvolal debatu nad tématem, které se pomalu, ale jistě stává číslem jedna, alespoň v naší »západní« civilizaci.

Nahrávka: Stáhnout