Dušan Dvořák, MMCA, Capo di Tutti Capi CannabisTherapy

Od roku 2000 používá Cannabis v terapii různě nemocných, nyní nejčastěji u onkologicky nemocných. V roce 2008 po zveřejnění výzkumu na prvním turné Konopí je lék doložil úspěšnou léčbu neamputace tzv. diabetické nohy pomocí cannabisterapie (10 tisíc amputací ročně!). Produkoval filmové dokumenty (Konopí je lék, Konopné pašije, Evropa bez barier je i tady, viz You Tube). Autor, spoluautor, člen nebo vedoucí kolektivu a odborný editor adiktologických studií a publikací. Autor tří legislativních návrhů na zajištění dostupnosti cannabisterapie. Exaktně prokázal legalitu a legitimitu cannabisterapie, rizika černého trhu, korupci zákona Cannabis do lékáren a potřebu, nikoliv zákaz výzkumu, viz http://konopijelek.blogspot.cz/.

Reference na http://sanitasanimae.blogspot.cz/

Profesně: Zakladatel výzkumných, vzdělávacích a zdravotně sociálních projektů, služeb a aktivit nevládních organizací zapojených nejen do výzkumu rizik (1994) a výhod (2000) cannabisterapie

  • Sananim Olomouc (zakladatel Střediska prevence, léčby a rehabilitace a Galerie U Mloka, smlouva s Univerzitou Palackého, člen studie FNO – prosazení interferonové léčby u hepatitid u IUD, cena britské vlády za srovnávací studie drogových politik, cena středoevropských nadací za sociálně prospěšné podnikání,  autor a zakladatel největšího dobrovolnického poradenského serveru pro »všechny, kteří to mají trochu jinak« InternetPoradna.cz, cena ministra MPSV za tvorbu standardů zdravotně sociálních služeb, cena českých nadací Prorok, uspořádání 7 mezinárodních odborných konferencí v Olomouci na Univerzitě Palackého, http://cannainsider.eu/)
  • Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (investor a zakladatel výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově, zakladatel nevládní organizace Art Language jako autora projektů a nevládních organizací v Praze, Ateliér ALF,o.s – první česká bezbariérová škola pro dospělé,  Art Language Factory, o.s. – Konopná apatyka královny koloběžky první, Konopí je lék, o.s. – Edukativní konopná klinika, cena Vlády ČR za vzdělávání v léčbě Cannabis, založení Edukativní konopná klinika Sanitas Animae Olomouci, cena EU za příklad dobré praxe finanční efektivity vzdělávacích a zdravotně sociálních služeb, opakovaně semifinalista ceny Ernst & Young Sociálně prospěšný podnikatel, smlouva o spolupráci s Národní knihovnou o sdílení dat, řada turné výzkumu Konopí je lék po České a Slovenské republice, http://www.konopijelek.cz/)
  • Cannabis is The Cure, z.s. (desetiletá studie právní přípustnosti výzkumu a tvorby standardů cannabisterapie, edukace a vývoje nových léčiv vedoucím výzkumu, v letech 2010 – 2014 spor opakovaně řešil Nejvyšší soud, Ústavní soud, Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva za velké veřejné podpory zajištění dostupnosti cannabisterapie nemocným vědci, rektory univerzit, lékaři, nemocnými i zdravými, nevládními organizacemi, Olomoučany i Evropany, viz například http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/)

Nejvýznamnější objev léčivých genetik Cannabis: Medical Cannabis Carmagnola Friedrich Nitzsche (CBD +++), 18 druhů dalších genetik registrovaných Open Royal Academy v roce 2012 u Ministerstva zdravotnictví ČR. Atest evropského zaknihování v odrůdových knihách a legality pěstování Carmagnoly občany i vědeckými isntitucemi najdete na http://konopar.blogspot.cz/2014/03/konopar.html. Pod certifikátem odrůdy najdete jména vědců a lékařů z celého světa, kteří dokládají na důkazech zločiny exekutivy, justice a zákonodárných sborů nejen v Evropě v důsledku prohibice Cannabis. Viz též prohlášení vědců, lékařů a nositelů Nobelových cen i Evropského parlamentu k zastavení války proti drogám a uznání Cannabis za součást základních lidských práv na http://pravnistat.blogspot.cz/.

Přednáška:
Konopí a lidská blbost