Mgr. Bc. Jakub Tesař

Jakub Tesař vystudoval obory Mezinárodní vztahy, Evropská studia (Fakulta sociálních studií) a Fyzika plazmatu (Přírodovědecká fakulta) na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci svého doktorandského projektu na Institutu politologických studií (FSV UK) se zabývá aplikací kvantové teorie na systémovou teorii mezinárodních vztahů. Jde o nový směr výzkumu, rozvíjející se v posledních asi 10 letech především v anglosaském prostředí – z pohledu střední Evropy jde o ojedinělý projekt. Díky jeho interdisciplinární povaze se tomuto typu bádání věnuje pouze několik málo vědeckých institucí po celém světě. Z pohledu mezinárodních vztahů je patrně nejvýznamnější skupina profesora Alexandra Wendta na Ohio State University v USA.
Mezi další oblasti zájmu Jakuba Tesaře patří mezinárodní ekonomické vztahy a teorie rozvoje, teritoriálně potom především oblast Latinské Ameriky.

Přednáška:
Nahodilost – ve fyzice i jinde