Jiří Kovanda

Jiří Kovanda (*1953) je autorem akcí takřka nerozpoznatelných od skutečného života. Jeho instalace jsou mnohdy drobné, nenápadné a tvoří je často normální a běžné věci a objekty. Potichu jako plevel prorůstají do galerijního či veřejného prostoru.
V polovině 70. let začaly vznikat první akce Jiřího Kovandy, které i přes politický tlak tehdejší doby nebyly orientované politicky, ale zůstávaly v poloze privátně mezilidských vztahů, často s minimálním efektem. Na přelomu 70. a 80. let dostal k instalacím, ve kterých sám sebe jako aktéra performancí nahrazoval různými materiály. I tyto instalace byly omezené ve výraze a často zůstávaly nepostřehnutelné. Od roku 1990 se věnuje instalacím, k nimž využívá všedních nenápadných věcí, aby v nich prováděl stejně nenápadné zásahy.

Více o tvorbě a životopisu J. Kovandy na Artlist.cz
Rozhovor s J. Kovandou a ukázky jeho tvorby
K letošní výstavě J. Kovandy

Přednáška:
Užitečný plevel