Estetika filmového odpadu

Proces stárnutí a fyzického rozpadu se nevyhýbá žádnému obrazovému médiu. Jsou však tyto proměny vnímány jen jako esteticky devalvující a maskující původní reprezentace, nebo z nich lze vyvodit nový vizuální jazyk obnaženého povrchu médií? Přednáška se bude zabývat různými uměleckými přístupy k destrukci a degradaci filmového média na příkladech vybraných experimentálních filmů z 60. až 90. let 20. století od Wilhelma a Birgity Heinových, George Landowa, Marcuse Bergnera, Jürgena Rebleho, Carla E. Browna a dalších.

 

Přednášející:
MgA. Martin Blažíček