Zaplevelený stranický systém?

Během pětadvaceti let od pádu komunistického režimu se výrazně proměnily rysy naší politické scény. A změny neustávají, právě naopak: v posledních letech můžeme sledovat vznik velkého množství nových stran a hnutí. Kde hledat příčinu? Jakým způsobem se po listopadu 1989 utvářelo politické spektrum? Na počátku bylo nadšení pro široká politická hnutí, následoval rozkvět politického stranictví a nyní jsme zpět u slepé víry v apolitická hnutí. Jaká jsou rizika a má tento stav také své klady? Kudy dál?

Přednášející:
Mgr. Lukáš Jelínek