Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Tomáš Zima (narozen 1966) je český lékař, biochemik a současný rektor Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní specializace patří klinická biochemie a nefrologie. V roce 1990 absolvoval studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a od téhož roku začal pracovat v Ústavu lékařské chemie 1. lékařské fakulty UK, kde působí doposud jako přednosta. Roku 2001 se stal profesorem 1. LF UK pro obor lékařská chemie a biochemie. Mezi lety 2005 a 2012 byl děkanem této fakulty, načež se v roce 2014 stal rektorem Univerzity Karlovy. Tomáš Zima je mimo jiné členem redakčních rad mnoha odborných časopisů a také čestným profesorem na ukrajinské Státní lékařské Univerzitě J. Y. Horbačevského v Ternopilu.

Přednáška:
Metabolismus alkoholu a jeho vliv na člověka