DEBATA: Lze v dnešní mediální krajině dosáhnout objektivity?

S různými typy médií se nevyhnutelně setkáváme každý den. Čerpáme z nich informace, které se podílejí na vytváření našich názorů a pohledů na dění ve světě kolem nás. Čím dál více je však třeba všechny tyto informace vnímat se značnou mírou skepse. Média jsou totiž plná polopravd a selektivního či manipulativního zpravodajství – nalézt objektivně podané informace tak může představovat až zdánlivě nemožný úkol.
Lze v dnešní mediální krajině dosáhnout objektivity? Jak by taková objektivita vůbec měla vypadat, kudy k ní vede cesta? A neblokují tuto cestu bohatí vlastníci a sponzoři? Mohou řešení představovat nezávislá, alternativní média? Nejedná se o pouhé selektivní zpravodajství způsobené snahou vymezit se vůči mainstreamu? A mohou vůbec tato nezávislá média dosáhnout úspěchu a oslovit širokou veřejnost, aniž by do nich zapustily kořeny finanční vlivy shora?

Přednášející:
Dr. Jaroslav Šonka
Lenka Zlámalová
Lída Rakušanová
Sabina Slonková

Nahrávka: Stáhnout