Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Vojtěch Kolman (*1975) je lingvisticky orientovaný filosof působící na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší logiku a analytickou filosofii. Vystudoval logiku na FF UK jako žák Jaroslava Peregrina. Působil na Univerzitě v Lipsku  jako stipendista Humboldtovy nadace (2004/2005 a 2012), a na Univerzitě v Pittsburghu jako Fulbrightův stipendista (2011/2012). Kromě filosofie matematiky se specializuje na filosofii pragmatismu a filosofii umění. Jeho kniha Filosofie čísla byla oceněna cenou kniha roku (Academia) a nominována na cenu Magnesia litera. Dále viz: http://ufar.ff.cuni.cz/8/doc-phdr-vojtech-kolman-phd.

Přednáška:
Filosofie jako plevel exaktních věd