Jiří Franta

Umělec, jenž se ve své dosavadní práci zaměřuje především na mnohostranné využití média kresby. Je členem umělecké skupiny Rafani, v současné době tvoří v autorské dvojici Jiří Franta – David Böhm. Studoval na pražské AVU v ateliéru Antonína Střížka a Vladimíra Skrepla, od roku 2004 spolupracuje s Jiřím Skálou na vedení galerie etc.  Jeho kresba je budována s velkou mírou nadsázky a přehnaností forem. Ve spolupráci s Davidem Böhmem se v některých společných projektech obraceli k médiu kresby samotné. Otisk kresby je u nich výsledkem předcházejícího procesu jejího vytváření zcela neklasickými prostředky (např. pištící gumy závodních motorek, vánkem rozechvělé listoví stromů či rypadlo bagru s upevněnou štětkou mezi zuby, kreslící za pomoci bagristy na stěnu).

Více o J. Frantovi na Artlist.cz
Společný web J. Franty a D. Böhma

Přednáška:
DEBATA: Neformálně o formě