RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Kateřina Trlifajová (*1959) se zabývá různými přístupy k nekonečnu a kontinuu v matematice a jejich filosofickými, případně teologickými souvislostmi. Vyšla z alternativní teorie množin, založené Petrem Vopěnkou. Tato teorie zaujala k nekonečnu postoj radikálně odlišný od klasické teorie množin: vykládá jej na podkladě fenomenologického pojmu horizontu, zachyceném v matematice pomocí polomnožin. Kateřina Trlifajová tento přístup dále rozvjí a konfrontuje jej s přístupem některých myslitelů klíčových pro dějiny nekonečna – Zénóna, G. Cantora a B. Bolzana.

Přednáška:
Kam vedou paradoxy?