Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.

Jan Palouš (*1949) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1973 získal titul RNDr. Od roku 1972 pracuje v Astronomickém ustavu AV ČR. V roce 1993 obhájil doktorskou dizertační práci a v roce 2001 byl jmenovám profesorem astronomie a astrofyziky na Univerzitě Karlově. Pravidelně přednáší na MFF UK, v letech 1993 – 1996 působil v Akademické radě AV ČR, v letech 1996 – 2004 byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav.
Jan Palouš se zabývá astronomií a astrofyzikou, jeho specializací je vývoj galaxií a vznik hvězd. Je uznávaným odborníkem v problematice týkající se struktury mezihvězdné hmoty, expandujících obálek a podmínek, za kterých vznikají hvězdy. Jeho práce se dotýkají kinematiky hvězd, dynamiky galaxií a fyziky mezihvězdné hmoty. V posledním desetiletí se věnuje především vývoji galaxií pod vlivem vzájemného slapového působení a také vlivu mezigalaktického prostředí na uspořádání mezihvězdné hmoty.

Přednáška:
Hvězdokupy ve vesmíru