Jaroslav Pavlíček

Jaroslav Pavlíček (*1949)  je český polárník, dobrodruh a horolezec. Celý svůj život se zaměřuje na výzkum v oblastech přežití v divočině a harmonické soužití člověka s přírodou.V 60. letech studoval na Filosofické fakultě UK v Praze koreanistiku. Po invazi vojsk do Československa v srpnu 1968 odešel z fakulty do Vysokých Tater, kde dalších deset let pracoval jako nosič na Téryho chatě s nákladem 65 kilogramů na zádech při každém výstupu.
V roce 1987 se společně s Janem Pávkem poprvé vydal do Antarktidy hledat místo pro základnu. Ta se nakonec nalézá v subarktickém pásmu, na místě chráněném před mořem i větrem, ale dobře přístupném, tři sta metrů vzdáleném od oblázkové pláže pokojné zátoky. Základna se oficiálně jmenuje ECO-Base Station, což koresponduje se zdejším ekologickým životním stylem a také s její nadnárodností. Na stanici je uskutečňován program »zelené domácnosti«, impaktní program, který zahrnuje sběr naplavenin z moře v rámci globálního výzkumu a program přežití. Každý rok dochází k pravidelnému střídání posádek nejen z České republiky, ale i z mnoha dalších zemí.

Přednáška:
Přežití v extrémních podmínkách