Kulturní dějiny jakožto dějiny pesticidů: »Vysoká« kultura jako ideál odplevelené kultury

Povídání P. A. Bílka se bude věnovat způsobům, jimiž jsou v moderní době určitá díla kanonizována a označována jakožto »velká«, ale jimiž je také vehementně čištěn kontextový prostor kolem těchto děl jakožto nositelů »nesmrtelných« poselství. Pointou, k níž se má dojít, je oslava kulturního plevele, tj. děl brakovitých, masových či podprůměrných, která jsou nejen kompostem děl jedinečných, ale také živnou půdou, která uchovává dobové významy a konvence.

Přednášející:
Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Nahrávka: Stáhnout