Dr. Jaroslav Šonka

Jaroslav Šonka pobýval od roku 1968 do konce 80. let v exilu. V 70. letech v Hamburku vystudoval biologii, věnoval se i filosofii a bohemistice. Od roku 1989 byl poradcem v oblasti transformace Československa a později i České republiky.  Od 90. let vedl semináře na Evropské akademii Berlín. V současnosti učí na Katedře masové komunikace Karlovy univerzity. Od doby německého exilu publikuje v odborných časopisech a na internetu práce tematicky zaměřené mimo jiné na česko-německé vztahy. S příspěvky z oblasti evropské politiky, fungování evropských institucí a mezinárodních vztahů vystupuje také v rozhlase a televizi.
Hovoří pěti jazyky a veřejné činnosti se věnoval také v USA, Rakousku či Polsku. V oblasti evropských studií se zabýval především demokratizačními procesy po roce 1989 a přípravě členství v EU. Na téma Unie vydal v roce 2004 publikaci Srozumitelně o Evropské unii.
Posledních dvacet let se veřejně angažuje v debatách, které se zaobírají etickými tématy jako je sociální spravedlnost, genderová problematika nebo reflexe holocaustu. Z hlediska reflexe lidských práv se ve spolupráci s Helsinským výborem zabýval také Srbskem za Miloševičovy éry. V letech 2012-13 byl ředitelem Evropského institutu odkazu šoa.

 

Přednáška:
DEBATA: Lze v dnešní mediální krajině dosáhnout objektivity?