DEBATA: Mohamedáni, lautr pohani (Islamofobie v Čechách)

V reakci na nastalou situaci se změní původní formát debaty o islamofobii v Čechách. Do diskuze přizveme některé pedagogy Gymnázia Jana Keplera a budeme se bavit o možnostech dialogu o islámu jak ve školách, tak ve veřejném prostoru. Dotkneme se projektu Muslimové očima českých školáků, jemuž Ministerstvo školství odebralo záštitu kvůli rozsáhlé kritice veřejnosti, a také zdánlivě absurdní, hysterické reakce na tuto plánovanou debatu z řad příznivců skupiny Islám v České republice nechceme.

// Anotace původní debaty: Při sčítání lidu v roce 2011 se v České republice k islámu přihlásilo necelých 3 400 obyvatel, tedy asi 0,03% populace. Můžeme tedy předpokládat, že značná část občanů České republiky muslima nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto se nedá říci, že by islám u nás byl marginálním tématem – otázkám zahalování nebo stavby minaretu se věnují celostátní média a například facebooková stránka Islám v České republice nechceme má téměř 80 000 podporovatelů. Co stojí za záští vůči islámu, kterou můžeme pozorovat napříč českou společností? Jak se situace u nás liší od situace v zemích západní Evropy a v čem se naopak podobají? Do jaké míry jsou obavy z muslimů oprávněné? Na tuto debatu jsou pozváni hosté z akademické i neakademické sféry, jejichž složení přislibuje rozličné perspektivy. //

Přednášející:
Kateřina Gamal Richterová
Klára Popovová

Nahrávka: Stáhnout