Metabolismus alkoholu a jeho vliv na člověka

Konzumace alkoholu provází lidstvo od jeho počátků, avšak jeho vyšší spotřeba je spojena především s druhou polovinou 20. století. Toxické účinky jsou zejména závislé na množství požitého alkoholu. Poškození organismu alkoholem – etanolem je odvozeno od jeho přímého vlivu, ale mnohem více škodlivých účinků mají jeho metabolity, jako například acetaldehyd. Jsou známy čtyři metabolické cesty etanolu v lidském organismu: 1 – alkoholdehydrogenasa (ADH), 2 – mikrosomální etanolový oxidační systém (MEOS, CYP2E1), 3 – katalasa a 4 – neoxidativní metabolismus.
Nejčastěji je konzumace alkoholu spojována s poškozením jater. Jejich poškození alkoholem zahrnuje celou řadu nosologických jednotek – steatosu, alkoholickou hepatitidu a alkoholickou fibrózu/cirhózu, na kterých se podílejí metabolické, genetické, nutriční a imunologické faktory. Alkohol působí na další orgány trávicího traktu, svalstvo a nervový systém. Konzumace alkoholu v celém průběhu těhotenství může poškozovat plod; nejzávažnějším poškozením je tzv. fetální alkoholový syndrom. Velmi diskutován je vliv etanolu na kardiovaskulární systém, kdy jsou projektivní účinky velmi přeceňovány. Etanol je též rizikový faktor při vzniku nádorového bujení. Poškození organismu při abúzu alkoholu je komplexní proces, z něhož stále známe jen malou část.

Přednášející:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA