František Týmal

František Týmal v roce 2013 absolvoval obor Audiovizuálních studií FAMU, kde se věnoval tvorbě a reflexi intermediálního umění. Nyní se zabývá experimentálním filmem, novými médii a užitím pohyblivého obrazu ve výtvarném umění a divadle. Jeho tvorba se vyznačuje silným vztahem k materialitě médií a proměnou světla a zvuku v živou hmotu. Je spoluzakladatelem platformy Kinoaparát.cz, jejímž posláním je osvěta a tvorba v oblasti klasické filmové techniky a technologie. Jako lektor filmového vzdělávání spolupracuje s Národním filmovým archivem, FAMU a společností Freecinema.

Přednáška:
Workshop experimentálního a materiálního filmu