Městské zahrádkaření

Zahrádkaření je široce rozšířený koníček, který není omezen na jednu společenskou vrstvu nebo profesi, věnují se mu mladí i staří, muži i ženy, jednotlivci i celé rodiny. Na první pohled by se mohlo zdát, že věnovat se mu ve městech jde proti samotné podstatě městského života. Zahrádkové osady, nejběžnější prostory městského zahrádkaření, jsou zároveň vnímány jako československý normalizační vynález. Tyto dvě (historicky neopodstatněné) představy pak vedou k běžně rozšířenému názoru, že takové osady představují nechtěné dědictví socialismu, cizorodý prvek v současném (post-socialistickém) městě. Zejména ve velkých městech se v posledních letech ocitly pod velkým tlakem, který je postupně vytlačuje z mapy, mimo jiné proto, že se mnohde nachází na pozemcích využitelných k (developerské) výstavbě. V rámci této přednášky se podíváme do zahrádkových osad v Praze, ukážeme si, jak žijí a čím jsou (z pohledu rozvoje města a městského života) zajímavé, představíme si jejich minulost a podíváme se, jak se obdobným prostorům městského zahrádkaření vede v zahraničí. Vyvrátíme pár mýtů týkajících se zahrádek a položíme si otázku, zda do města patří (a také čím se liší od jiných prostor městského zahrádkaření).

Přednášející:
Mgr. Petr Gibas, MSc.