P. ThLic. Marek František Drábek, DiS.

Člen premonstrátského řádu, Strahovské kanonie a absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze. Po vysvěcení na kněze pracoval jako kaplan v hospici na Svatém Kopečku. Aby se ještě více přiblížil k nemocným a lépe porozuměl zdravotnickému prostředí, vystudoval Vyšší zdravotní školu Suverénního řádu maltézských rytířů a několik let pracoval ve zdejší nemocnici nejdříve na interním oddělení, později na JIP jako zdravotní sestra a zároveň jako nemocniční kaplan pro celou nemocnici. Licenciát z pastorální teologie pak získal na římském institutu Camillianum, který je součástí Lateránské univerzity a specializuje se na spirituální, bioetické, pastorační a pastoračně-poradenské problémy zdraví a nemoci. V současnosti je hlavním nemocničním kaplanem v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze, rektorem kostela sv. Karla Boromejského a přednášejícím na mnoha konferencích.

Přednáška:
Konec plevele, začátek záhonu?