Dominik Lang

Současný český umělec, v letech 2002 – 2008 vystudoval AVU v Praze, současně v letech 2004 – 2005 studoval na VŠUP v Praze, kde nyní od roku 2012 vede ateliér sochařství. V roce 2013 získal prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého udělovanou mladým českým umělcům. Ve své tvorbě vychází ze sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří a modifikuje prostřednictvím často velmi drobných instalací a akcí. Na české scéně ojedinělý je jeho zájem o praktické aspekty galerijního provozu, zájem o role kurátorů, architektů výstav, teoretiků. Jeho nenápadné, formálně zvídavé intervence problematizují samotný prostor galerie, nabourávají divákovo očekávání »vitríny na umění« (např. díla Chatová osada, VAU!, 108,658245 m³). Langovým oblíbeným prostředím je rovněž jeho mateřská Akademie, kterou mystifikuje jednoduchými zásahy (například pomyslným rozšířením profesorského sboru pomocí nových přihrádek na poštu či instalováním retardéru do prostoru vrátnice).

Více o tvorbě D. Langa na Artlist.cz
Vítězem Chalupeckého ceny je Dominik Lang, článek a rozhovor

Přednáška:
DEBATA: Neformálně o formě