Chrpa, pcháč, Toxoplasma a jiní hyperparaziti

Současná definice praví, že parazit je organismus, který pravidelně stráví určitou fázi svého života asociován s jedním určitým jedincem hostitelského druhu, přičemž on samotný má z této asociace užitek a hostitelský organismus škodu. Mimo obvyklé druhy endoparazitů, jako je třeba tasemnice či prvok Toxoplasma, a ektoparazitů, jako je třeba veš šatní, známe i parazity, kteří žijí se svým hostitelem v podstatně volnějším kontaktu. K nim patří třeba štěnice a mnohé druhy blech. Ti všichni navštěvují svého hostitele jen občas a většinu času tráví v nějakém temném koutku jeho příbytku. Mezi tyto tzv. nidikolní parazity patří i plevel. Zatímco hostitelem jiných rostlinných parazitů, třeba naší zárazy nebo tropického fíkusu, je jiná rostlina, hostitelem plevele je živočich, a to dokonce živočich nám nejbližší, tj. člověk.
Chrpa, koukol nebo pcháč jsou tedy parazity, a to nikoli parazity ledajakými. Jedná se o parazity parazita, tedy o hyperparazity. Člověk je z ekologického hlediska spíše než parazitem predátorem, protože využívá za život více příslušníků svého hostitelského druhu. V některých situacích však funguje i jako parazit. Plevel je Jaroslavu Flégrovi velmi sympatický, ale poslední čtvrt století se zabývá výzkumem jiného druhu hyperparazita, konkrétně prvokem Toxoplasma gondii. Čtvrt století se sice může zdát jako dlouhá doba, ale tento prvok má v zásobě tolik překvapení, že se podle svých slov za celou dobu nenudil. Po (autor doufá, že úspěšném) zdolání předchozího oslího můstku se v hlavní části přednášky pokusí seznámit posluchače s některými svými staršími i novými objevy na poli výzkumu manipulační aktivity parazita Toxoplasma gondii.

Přednášející:
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.