DEBATA: Neformálně o formě

Kde lze vidět bujení formy a její silnější prorůstání významem v současném umění? Existují v umění požadavky díla/autora na specifické divákovo čtení? Dokážeme vysvětlit rozdílné divácké vnímání »nového« a »starého« umění? A můžeme ho přičítat rozšiřující se formě, která hledá nové prostory, jakkoliv vyjádření dodržuje kontinuitu a zůstává stejné?

 

Přednášející:
David Böhm
Dominik Lang
Jiří Franta

Nahrávka: Stáhnout