Klára Popovová

Klára Popovová (*1990) je studentkou navazujícího magisterského studia religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářské studium zakončila prací s názvem Vybrané trendy a tendence vnímání islámu v České republice pojednávající o islamofobii a v současné době pracuje na diplomové práci o zdrojích informací mladých pražských konvertitek k islámu. Od roku 2012 se jako koordinátorka podílí  na výzkumném a vzdělávacím projektu Muslimové očima českých školáků, který je financován z grantu Americké ambasády v Praze a od ledna do září 2014 byl zaštítěn MŠMT. Projekt je zaměřen na kritické čtení a poskytuje informace o islámu a muslimech.

Přednáška:
DEBATA: Mohamedáni, lautr pohani (Islamofobie v Čechách)