Neorané zorné pole

Pohled ustavičně něco předkládá naší pozornosti, on sám přesto může naší pozornosti unikat.
Není úplně od věci si čas od času ověřit, zda se ho bez našeho vědomí nezmocnila nějaká reklamní agentura, nebo dokonce úplně jiný režim.
Na svém vizuálním poli pěstujeme bezpečné kulturní plodiny, vesměs cíleně memeticky modifikované (MMO), aby pod dozorem centrálního vidění kultivovaly naše zažívání.
V takové na pohled dokonalé zahrádce se plevel stává poslední připomínkou reality.
Výtvarné umění nese svůj díl odpovědnosti za vizuální umělost.
Snad proto se v posledních sto letech metodicky snaží o co největší plevelnost.
Je to přímo soutěž, kdo je úpornější, invazívnější a méně užitečný.
Ale běda, jeho plevele se vzápětí začínají pěstovat ve velkém.
Vladimír Kokolia se ve své přednášce dotkne základů vizuální sebeobrany, jak proti kultuře, tak proti buřeni.

Přednášející:
Vladimír Kokolia

Nahrávka: Stáhnout