Rostlinné invaze, to nejsou jen plevele za plotem

Invazní ekologie se zabývá příčinami a důsledky invazí rostlinných a živočišných druhů, které byly zavlečeny prostřednictvím člověka za hranice svého původního areálu. V dnešním globalizovaném světě se s nimi setkáváme doslova na každém kroku. Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu AV v Průhonicích se zabývá tímto poměrně novodobým fenoménem z různých pohledů. Kateřina Štajerová představí v rámci svého příspěvku hlavní směry svého výzkumu, několik tuzemských i mezinárodních projektů, které momentálně řeší, ale pootevře také »Pandořinu skříňku« v podobě pěstování GMO (geneticky modifikovaných organismů) a bioenergetických plodin jakožto možného zdroje nových invazních druhů.

Přednášející:
RNDr. Kateřina Štajerová