Symposion 2014

Každoroční listopadová intelektuální porce pro malé zahrádkáře i velkopěstitele. Dvoudenní série dvouhodinových přednášek, diskusí i workshopů, doprovázená kavárenským ruchem a zakončená bujícími večerními koncerty, divadlem a tajemným lektvarem filmové projekce.
Nahlédneme do nevypletých zahrádek osobností z akademické, soukromé, a nakonec letos i studentské sféry. Budeme se zabývat například podobou formy současného umění, islamofóbií a jejími kořeny či argentinskou matematikou 2. poloviny 50. let 20. století.
Zváni jsou studenti všech škol všech světadílů, široká světová veřejnost i mimopražští hosté. Netradičně začínáme již v sobotu v 18 hodin diskusí, ve které studenti ze svého pohledu rozklíčují téma, načrtnou své vize plevelu.
Přijďte!

PLEVEL A JEHO TEMATICKÉ PRORŮSTÁNÍ

Přijďte si rozšířit obzory, vnímat svět podle trochu jiných kritérií. Nekoukejme stále na opečovávanou zahradní jabloň, na nádherně rozkvetlý rododendron, pohlédněme na to, co je mezi nimi, co klidně roste v samém centru, vprostřed hlavního, běžně preferovaného, co žije vlastním životem, má svou hodnotu a svůj styl, své cíle a své záměry, co však bývá přehlíženo. Podívejme se i do koutů, neznámých podrostů živých plotů, soustřeďme se na trávník prorostlý sedmikráskami, pampeliškami, kopřivami.
Můžeme zdůraznit dusivý břečťan, i invazivní psí víno, obojí ve své bujnosti naprosto fascinující. Plevel jako chaotické bujení, nahodilé prorůstání, množící se okraje a myšlenky, prosté bizarnosti.
Může být milý, neviděný, okrajový – nově objevený, s potěšením nalezený, rostoucí prostě vedle. Může být i na úkor, ke škodě něčeho jiného – pěstovaného, akcentovaného. Ovšem plevel, jakkoli třeba potlačovaný, je vždy nezhubitelný, živý, dynamický, obnovující se, musí se s ním počítat. Pokusme se ho tedy poznat.
Přijďte si 15. – 17. listopadu na naši školu plevel vyplít, udělat v něm pořádek, zhlédnout jeho prezentaci, poslechnout, co o něm kdo soudí, a třeba si ho oblíbíte!