tělo srdce

Harmonogram Symposionu


Harmonogram v PDF stáhnete zde.

Zdá se, že nemáte ve svém prohlížeči povolené aktivní prvky. Prosíme vás, abyste si je pro správné fungování webu povolili. Níže se vyskytující verze harmonogramu nemusí z toho důvodu být aktuální.

Již teď se ale můžete těšit např. na Ing. Danu Drábovou, Ph.D., Prof. RnDR. Ing. Jana Royta, PhD., Doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D. nebo také debatu o žurnalistice s Petrem Kamberským, Apolenou Rychlíkovou a Sašou Uhlovou.

O akci


Lezou vám už krkem akce, které ne­mají hlavu ani patu? Máte plné zuby bez­duchého mletí hubou? Připadá vám, jako by na pražské intelek­tuální scéně tento pod­zim mrzlo až praš­tělo? Nechtělo by to změnu? Jsme stu­denti, kteří ne­drží jen tak jazyk za zuby a chceme vás proto srdečně pozvat na 21. ročník Symposionu, před­náškového a dis­kusního fóra pořádané­ho u příležitosti Dne studentstva. Zvána je široká veřejnost, není třeba se nikde pře­dem registrovat; vstup je zdarma. Zapište si za uši, že se akce koná 16. až 18.  listopadu 2017.

Cílem Symposionu, zaměřeného každý rok na jiné téma, je zprost­ředkovat návštěv­níkům setkání s význam­nými českými vědci, umělci a dalšími zajímavými osobnostmi. Bude řeč o tématech, která nám leží přímo pod nosem, ale i o jistých pikant­nějších, ba dokonce přímo tabu­izovaných zále­žitostech. Komu to v poslední době ne­dostatečně zažívá, může si tento deficit doplnit zážitky z workshopů, kon­certu či filmové noci.

Rámcové téma pro Symposion 2017 zní: TĚLO.

Tělo neboli korpus, jako zá­klad či schránka ukrývají­cí a držící obsah po­hromadě. Tělo, jako věc nám nejbližší a jediná vlastní. Senzualita a animalita, jako základní kámen naší existence. Tělo celistvé, živoucí a v pohybu.

Vrtělo

Až budete mít laloky pře­sycené naší nes­mírně bohatou dušev­ní stravou, nasyťte se pro kom­penzaci i tělesně, neboť hlad má velké oči. Do nosu si můžete dát v naší student­ské kavárně, v jídel­ně Scola­rest si pří­padně můžete naplnit i dal­ší dutiny. Stravu ve Scolarestu na celý den objednáte za 120 Kč.

Po dobře stráve­ném dni můžou také ti, kterým bude tře­ba trocha klidu na stráve­ní všech zážitků, složit svá unavená tě­la v naší noc­lehárně či je očistit u nás ve sprchách, kde ruka ruku myje. Cena za noční uskladnění 100 Kč za osobu, vlastní spacák nezbytný.

Máte-li o jedno či dru­hé zájem, kon­taktujte nás na e-mailu symposion@gjk.cz.

Na nikoho ne­hledíme přes prsty, vítáme děti i zvířenu, do­konce pro ně máme zvlášť uzpůsob­ené prostory.

Pokud si budete chtít duševně odpočinout od svých rato­lestí, můžete je od za­čátku do konce před­nášek ponechat v našem dětském kou­tku, kde se mo­hou vy­řádit mezi spous­tou her, paste­lek a jiných krás, které oslní jejich smysly.

P.S.: Pro informace o aktuálním dění nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku.

Mediální partneři

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Jak se k nám dopravíte?


Náš duše- a tělovýchovný ústav se nachází v Gym­náziu Jana Kepl­era na adrese Parléřova 2, hned ved­le v kovu zvěčněných těl veli­kánů Tycha Braha a Jana Keplera, svého epo­nyma. Kdo by chtěl k naší líto­sti ne­chat svoje tě­lo zahnívat a namísto pro­tažení kon­četin svi­žným během chřad­nout v dopravním pro­středku, může využít tram­vajových linek 22 na Pohořelec nebo 25 na Hládkov.

Mapa