SYMPOSION

Každoroční listopadová intelektuální porce na několik týdnů dopředu. Dvoudenní série dvouhodinových přednášek, diskusí a workshopů, doprovázená kavárenským ruchem a zakončená chutnými večerními koncerty, divadlem a plnohodnotným menu filmové projekce.
Osoby z celého spektra veřejného a letos i z toho spíše soukromého života, z profese přednášející i spíše se skrývající - ti všichni nás v rámci Symposionu nechají nahlédnout do svých kuchyní. A konzumenty budou nejen studenti, ale hlavně široká veřejnost, jíž je celý tento rozumově-smyslový raut zdarma otevřen.
Všichni pragocentrikové a nejen vy, přijďte do skutečného geografického, akademického, labužnického, společenského, relaxačního, studijního i uměleckého epicentra!


PROTI SRSTI

Co dříve byly přednášky, během nichž jste trapně usínali, třídy, do nichž jste se styděli vejít pozdě, diskuse, na nichž jste se nebyli schopni podílet, kavárna, do níž jste se báli si sami sednout - to všechno je letos úplně stejné a opět tady! Již po sedmnácté.

Tak trochu proti srsti, říkáme, a myslíme to docela vážně. Naši hosté jsou nekonformní osobnosti, jdoucí proti proudu, měnící ustálené představy. Budou přednášet o tématech, událostech a přístupech, které vyžadují originalitu, odvahu a jisté překročení bežně uznávaných, časem zavedených nebo čistě geografických hranic.

Přijďte. Buďte slyšet. Mějte svůj hlas, přijďte čeřit stojaté vody, rozvířit své vlastní i cizí myšlenky, pochutnat si, inspirovat (se) a provokovat (se).

Přijďte 15. - 16. listopadu 2013 na Gymnázium Jana Keplera v Praze.