Pedagogický sbor a kontakty

Počet pedagogů, složení sboru i jeho věková struktura zůstávají i nadále příznivé. Výuka je odborně zajištěna ve všech případech, tedy všechny předměty vyučují učitelé, kteří v daném oboru získali příslušné vzdělání, případně uvedený obor ještě studují. Na škole zůstává stabilizovaný sbor s poměrně vysokým počtem mužů.

VyučujícíLinkaTelefonKabinetPředměty
Bečková Michaela27212812477ČjČj, TPs
Beran Filip28212812478MaM, DG, SMN
Bouma Martin30212812480EstOrchestr
Brožová Adéla12212812462Cj 2Fj, CFF, Špa
Bustová Milena28212812478MaM, Z, Přv
Činátlová Blanka27212812477ČjČj, Hst, LiS
Čumlivská AnnaEstVv
Dadáková Markéta12212812462Cj 2Fj, FrkN
Fantová Jana29212812479Cj 1Nj, NJaN
Filipík Alfréd27212812477ČjČj, Vv
Fišerová Zuzana30212812480EstVv
Grabmüllerová Marcela20212812470Kancelářzástupce ředitele, GDPR, Nj, Tv
Gregorová Marie33212812483CheCh, Lab
Hájková Iva29212812479Cj 1Aj, Tv
Harmáček Václav30212812480EstHv, EV, Orchestr
Hejtmánek MartinextTIs
Herynková Kateřina26212812476FyF, Přv, Lab
Hlávková Jana32212812482BiAj, Vv
Horák Filip27212812477ČjČj, Děj, TPs
Hospodková Lucieext212812482BiBiČ
Hovorka Marek29212812479Cj 1Aj
Hozda LukášInfProS
Hozdová Daniela15212812465KnihovnaKnihovna
Hrubá Olga27212812477ČjLat, DU
Janišová Miluše12212812462Cj 2Čj
Jarošová Sylva26212812476FyF, Lab, Inf, SFy
Kalousová Helena11212812461TvTv
Kaslová Eva22220511623Účetníúčetní + ekonom
Kapoun Martin26212812476FyF, Lab, F20, SMF, Asts
Kingham Alena12212812462Cj 2Nj, Čj
Knappová Ludmila28212812478MaM, MaM
Kocianová Anna28212812478MaM, F, Lab
Kolář Antonín27212812477ČjČj, Děj, HSt, SVI
Kolář Jan25212812475SvHst, FilP, FiS
Kopecký Jan26212812476FyF, Lab
Korbeliusová Hana33212812483CheCh, Lab, M
Koubková Helena29212812479Cj 1Aj, Nj
Kučera František32212812482BiBi, Lab, Přv, Přp, PřC, Včel
Kupka Tomáš24212812474Kancelářzástupce ředitele, M, Tv, SH
Landsingerová Ivana23233352593Ředitelnapověřená řízením školy, Aj
Loulová Eva12212812462Cj 2Aj, Fj
Matějková Ivana12212812462Cj 2Nj
Matoušek Jan28212812478MaM, Inf
Melicharová Kateřina27212812477ČjVv
Michálek Roman30212812480EstHv, Sbor, HUS, Voc
Miler Emil31212812481InfInf, Prg
Molt Štěpán25212812475SvDěj, Hst
Neumannová Eva25212812475SvČj, ÚDJ, DS
Pastrňáková Kateřina29212812479Cj 1Aj
Pešek Miroslav25212812475SvDěj, DPM, GPC, MPr
Pešoutová Blanka27212812477ČjČj, ÚDJ, HSt, JaSt, knihovna
Procházka Vladimír11212812461TvTv
Příplatová Monika21233352546Kancelářhospodářka
Přívětivá Lenka29212812479Cj 1Aj
Pulec Jan11212812461TvTv, Z, GPr
Růžička Jiří23233352593Ředitelnaředitel, uvolněn z funkce, ProS
Sekničková Zdena12212812462Cj 2Nj, NJa
Semerádová Barbora20212812470Kancelářškolní psycholožka, výchovná poradkyně, Vla, Psy
Schierreich Šimon3121281248100InfPrg
Schorná Hana33212812483CheCh, Lab, PřC, ACh
Sirovátková Veronika32212812482BiAj, Hv
Skarnitzlová Alena29212812479Cj 1Aj, CTY
Slavíková AdélaPAS
Soulek Petr25212812475SvZ, Tv, RGs, SEk
Steward Charles29212812479Cj 1CAEK
Strnadová Martina25212812475SvDěj, Hst, MVz, DOFE
Šandová Hanka31212812481InfInf
Šebek Jakub28212812478MaDG, UVM, SM
Šimorda František31212812481Infspráva IT
Škampová Jarmila29212812479Cj 1Aj
Šmahaj Vladimír33212812483CheCh, Lab, Přv, SCh, SChN
Šmíd Radek26212812476FyAlg, Geo, M, Inf
Tichý Štěpán26212812476FyPsy
Traganová Veronika32212812482BiBi, Lab
Turnovský Jan24212812474Kancelářzástupce ředitele, Bi, Lab, SBi
Týřl Petr10212812460Školníkškolník
Úklid13212812463Úkliduklízečky
Urban Michal25212812475SvHst
Velenský Jakub11212812461TvTv
Višňovský Peter28212812478MaM, SM
Zemánek Petr25212812475SvD, Vla