Dokumenty školy

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Školní řád platný

Další směrnice a pravidla

Výroční zprávy o činnosti školy

Mapa školy

Zprávy České školní inspekce

Zprávy Cermat