Dokumenty školy

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Školní řád platný

Další pravidla

Výroční zprávy o činnosti školy

Zprávy České školní inspekce