Stipendia a granty

Možnosti studijních pobytů pro nadané studenty

Naši studenti mají příležitost zúčastnit se konkurzů o stipendia na vybraných zahraničních školách.


Downe House, UK

Prestižní soukromá dívčí střední škola nabízí stipendium pro 2 studentky vyššího stupně gymnázia. Stipendium pokrývá náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Dopravu hradí stipendistky.

www.downehouse.net


 

Oundle School, UK

Jedna z nejstarších a nejprestižnějších soukromých středních škol v Anglii nabízí stipendium pro 1 studentku a 2 studenty 2. – 3. ročníku, sexty a septimy, případně mimořádně talentované studenty a studentky z jiných ročníků vyššího stupně gymnázia. Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování.

www.oundleschool.org.uk


 

Winchester College, UK

Nejstarší a jedna z nejvýznamnějších soukromých chlapeckých středních škol v Anglii nabízí mimořádnou příležitost 2 chlapcům z 2. – 3. ročníku, resp. sexty a septimy, případně mimořádně talentovaným studentům z jiných ročníků se zájmem o matematiku, fyziku a přírodní vědy. Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji, stravování i pomůcky. Dopravu hradí stipendisté. Přihlášení studenti vypracují znalostní testy, obvykle z matematiky, fyziky a přírodních věd, v anglickém jazyce, které zadává Winchester College.

www.winchestercollege.org


Haileybury School

Soukromá koedukovaná střední škola v hrabství Hertfordshire nedaleko Londýna, založena Britskou východoindickou společností v roce 1862. Nachází se v krásném rozlehlém areálu uprostřed venkovské krajiny. Škola nabízí bohaté sportovní možnosti a především široké hudební aktivity. Stipendium pokrývá náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Dopravu hradí studenti.

www.haileybury.com

 


Colegio Claustro Moderno, Bogotá, Kolumbie

Soukromá koedukovaná střední škola se silným akcentem na uměleckou výchovu, zejména hudbu. Jedná se o realizaci recipročního měsíčního výměnného studijního pobytu 4 studentů a studentek obou škol. Vyučovacím jazykem školy je španělština, její základní znalost je výhodou, není však podmínkou. Předpokladem je možnost recipročně se postarat v Praze o studenty z Kolumbie na jaře 2020.

www.claustro.edu.co