Stipendia a granty

Možnosti studijních pobytů pro nadané studenty

Naši studenti mají příležitost zúčastnit se konkurzů o stipendia na vybraných zahraničních školách.


Downe House, UK

Prestižní soukromá dívčí střední škola nabízí stipendium pro 2 studentky vyššího stupně gymnázia. Stipendium pokrývá náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Dopravu hradí stipendistky.

www.downehouse.net


 

Oundle School, UK

Jedna z nejstarších a nejprestižnějších soukromých středních škol v Anglii nabízí stipendium pro 1 studentku a 2 studenty 2. – 3. ročníku, sexty a septimy, případně mimořádně talentované studenty a studentky z jiných ročníků vyššího stupně gymnázia. Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování.

www.oundleschool.org.uk


 

Winchester College, UK

Nejstarší a jedna z nejvýznamnějších soukromých chlapeckých středních škol v Anglii nabízí mimořádnou příležitost 2 chlapcům z 2. – 3. ročníku, resp. sexty a septimy, případně mimořádně talentovaným studentům z jiných ročníků se zájmem o matematiku, fyziku a přírodní vědy. Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji, stravování i pomůcky. Dopravu hradí stipendisté. Přihlášení studenti vypracují znalostní testy, obvykle z matematiky, fyziky a přírodních věd, v anglickém jazyce, které zadává Winchester College.

www.winchestercollege.org


Prince of Wales Island International School, Penang, Malaysia

Nedávno založená britská soukromá střední škola nabízí naší škole stipendium pro 4 studentky/studenty vyššího stupně gymnázia. Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, nutno uhradit letenky + příspěvek na stravování a pobytové výdaje cca 1.000, – Euro.

www.poviis.edu.my


 

St. John’s School Leatherhead, UK

Soukromá střední škola zal. roku 1851, od roku 2012 plně koedukovaná. Škola umožní měsíční studijní pobyt 2 sportovně založeným studentům/studentkám se zájmem o dějepis, politické vědy a angličtinu. Stipendium pokrývá náklady na studium, tzn. Školné, ubytování a stravování, v průběhu víkendů v rodinách britských spolužáků. Dopravu hradí stipendisté.

http://www.stjohnsleatherhead.co.uk/