Školní psycholog

Školní psycholožka Mgr. Barbora Semerádová.

Školní psycholožka pracuje s třídními kolektivy a poskytuje individuální konzultace studentům a pedagogům. Rodičům i studentům je k dispozici v kabinetě výchovného poradce, na telefonním čísle 212 812 470 linka 20 nebo na emailu semeradova@gjk.cz.

Konzultační hodiny (nejlépe po předchozí domluvě) jsou:
Po  9 – 16
Út   9 – 15
St   9 – 14
Čt   9 – 16

Práce se třídami je zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence sociálně  patologických jevů. Tato práce zahrnuje především sledování vztahů a atmosféry ve třídě a  sociálně-psychologické aktivity na podporu komunikace, kooperace a vzájemného vnímání.

Individuální konzultace se studenty probíhají v případě jejich zájmu a mohou se týkat jakýchkoliv školních i osobních potíží. Studenti 3. ročníků a septimy mají možnost absolvovat profi testování a kariérní poradenství. Pokud je dán podnět ke konzultaci ze strany pedagoga nebo rodiče, je studentovi možnost spolupráce nabídnuta, nemá však povinnost na konzultace docházet, pokud nemá zájem.

Školní psycholog  také pečuje o studenty se specifickými poruchami učení i s jinými výukovými a  výchovnými obtížemi.

Konzultace jsou určeny i pro rodiče studentů, mohou se týkat jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích problémů Vašich dětí.