Průzkum drogové situace na GJK

Výsledky

Poslední průzkum z roku 2007, předposlední průzkum proběhl na podzim 2004, vyhodnocen byl v roce 2005. Studenti všech ročníků GJK (celkem 430 respondentů) odpovídají anonymně na otázky rozsáhlého dotazníku, které se týkají drogové problematiky a problematiky závislostí obecně. Průzkum je součástí dlouhodobého sledování (stejný výzkum probíhá od roku 1994/95 každé 2 roky), připravují a vedou ho studenti nejvyšších ročníků v semináři psychologie a na jeho přípravě a vyhodnocení se podílejí odborníci věnující se této problematice. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách školy, stejně tak byly prezentovány i na Fóru poskytovatelů služeb v Praze 6 v rámci Týdne Zdravé 6 na podzim 2005. Podobný průzkum byl pak na podzim 2005 připraven, zadán a vyhodnocen pro další školy Prahy i Středočeského kraje. Celkové vyhodnocení projektu porovnání jednotlivých škol a závěrečná zpráva je plánována na rok 2006.

Vedle uvedených akcí pravidelného a dlouhodobého charakteru, typických pro Gymnázium Jana Keplera, jsou součástí celého projektu i další akce, které bývají organizované i na jiných školách. Jedná se především o besedy s významnými osobnostmi, které mohou ovlivňovat postoje i názory studentů (pravidelně 8 – 10x za rok přicházejí do školy výrazné osobnosti z uměleckých, politických i sportovních kruhů), na škole existuje pěvecký sbor, dramatické skupiny, pořádají se tradiční a pravidelné soutěže v recitaci, v cizích jazycích, soutěže literární i výtvarné, nedílnou součástí působení jsou i pravidelné výtvarné výstavy v prostorách školy, maturitní ples, Majáles, netradiční oslavy 17. listopadu a další příležitostné akce.