Archiv štítku: přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025. Kritéria pro obor vzdělání Gymnázium – kód oboru: 79-41-K/41 (4leté gymnázium) Kritéria pro obor vzdělání Gymnázium – kód oboru: 79-41-K/81 (8leté gymnázium) Další potřebné informace naleznete na webu www.prihlaskynastrední.cz Ukázkové testy z minulých let Další informace

» Více

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024. Den otevřených dveří se konal v úterý 22. listopadu 2022 a v úterý 17. ledna 2023.  Počet odevzdaných přihlášek k 1.3.2023  pro čtyřleté studium 184 pro osmileté studium 166. Uchazeči o studium na SŠ mohou podávat přihlášky do 1. března 2023 1. osobně v kanceláři školy v době 8.30–16:00 2. poštou

» Více

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023. Uchazeči o studium na SŠ mohou podávat přihlášky 1. poštou 2. datovou schránkou (pouze soukromou) 3. osobně v kanceláři školy v době 8.30–15.30 Den otevřených dveří se konal v úterý 23. listopadu 2021 a v úterý 11. ledna 2022.  Průvodce přijímacím řízením v roce 2022 Oznámení o počtu tříd pro školní

» Více

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021. Přijímací zkoušky 2020 – termíny konání zkoušek a postup zveřejňování výsledků a následná administrativa Informace MŠMT k PZ na SŠ v roce 2019/2020 Ochrana zdraví na SŠ v průběhu PZ a MZ 2019/2020 Jednotné zkušební schéma 2020 JPZ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

» Více