Suplování

Suplování:   Pondělí 27.5.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 24.5.2019 (14:11)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.B

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bečková Michaela (AvŠ)

     

..

....

..

-

..

..

-

-

-

-

Bustová Milena (AvŠ)

-

 

-

..

                 

Činátlová Blanka (AvŠ)

-

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Fantová Jana (AvŠ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grabmüllerová Marcela (AvŠ)

-

-

-

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Hájková Iva (AvŠ)

     

..

                 

Horák Filip (AvŠ)

     

-

....

....

     

-

-

-

-

Hovorka Marek (AvŠ)

           

..

-

         

Jarošová Sylva (AvŠ)

 

..

..

....

..

               

Jirouchová Dita (AvŠ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kapoun Martin (AvŠ)

 

..

....

....

..

               

Knappová Ludmila (AvŠ)

-

 

-

-

..

               

Kocianová Anna (AvŠ)

 

..

..

....

                 

Korbeliusová Hana (AvŠ)

 

..

..

..

                 

Korbeliusová Hana (Lék)

       

..

..

..

....

-

       

Kučera František (AvŠ)

     

..

..

..

....

..

-

-

-

   

Kvasničák Josef (AvŠ)

-

..

..

-

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Landsingerová Ivana (AvŠ)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marková Eva (AvŠ)

 

....

..

..

..

-

             

Miler Emil (AvŠ)

   

-

-

-

-

             

Molt Štěpán (AvŠ)

       

..

-

....

..

..

-

-

   

Pešek Miroslav (AvŠ)

       

..

....

-

..

..

..

..

-

 

Přívětivá Lenka (AvŠ)

     

..

..

 

-

-

-

       

Semerádová Barbora (AvŠ)

     

-

-

-

             

Schorná Hana (AvŠ)

-

..

..

..

..

....

..

..

..

..

-

-

-

Šandová Hana (AvŠ)

-

..

..

....

-

..

..

..

..

-

-

-

-

Šmahaj Vladimír (AvŠ)

 

-

-

-

       

-

-

-

-

 

Turnovský Jan (AvŠ)

-

-

..

-

-

-

-

..

..

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

P3.1

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.2

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.3

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

         

Aula

     

Blok

Blok

Blok

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Bašusová Zuzana

2.hod

navíc

Bi

1.A

(P3.4)

výuka

Beran Filip

1.hod

navíc

M

1.B

(H1.3)

výuka

Bustová Milena

1.hod

navíc

M

R5.A

(P2.3)

výuka

 

4.hod

přesun <<

Zem

R2.A

(USV)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Zem

R2.A

 

na 4.hod

Gregorová Marie

2.hod

přesun <<

Ch

R3.A

(PCH)

z 28.5. 2.hod

Horák Filip

1.hod

přesun >>

Čj

R6.A

 

na 6.hod

 

2.hod

změna

Čj

R5.A

(P2.3)

 
 

6.hod

přesun <<

Čj

R6.A

(H3.3)

z 1.hod

Jarošová Sylva

5.hod

odpadá

Lab

R5.A (lab2)

 

zrušeno

Knappová Ludmila

1.hod

navíc

M

1.A

(H1.1)

výuka

Kocianová Anna

4.hod

Jídelna Eurest

 

Kolář Jan

1.hod

přesun >>

HSt

R5.A

 

na 4.hod

 

2.hod

přesun <<

HSt

R7.A

(H3.2)

z 31.5. 8.hod

 

4.hod

přesun <<

HSt

R5.A

(H1.2)

z 1.hod

Kolář Antonín

3.hod

přesun <<

Děj

R2.A

(USV)

z 31.5. 5.hod

 

3.hod

odpadá

Čj

R1.A

 

zrušeno

Kopecký Jan

3.hod

odpadá

Fy

3.B

 

AvŠ

Koubková Helena

6.hod

změna

Aj

R5.A (A2)+

(P2.3)

 

Kučera František

1.hod

navíc

Bi

R7.A

(PCH)

výuka

 

1.hod

odpadá

Lab

R2.A (lab1)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

Lab

R2.A (lab1)

 

zrušeno

Marková Eva

7.hod

odpadá

Čj

3.B (čj1)

 

zrušeno

Molt Štěpán

1.hod

přesun >>

HSt

3.A

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

HSt

3.A

(P1.1)

z 1.hod

 

3.hod

navíc

HSt

2.A

(P2.2)

výuka

 

3.hod

odpadá

HSt

R4.A (hst1)

 

zrušeno

Neumannová Eva

3.hod

navíc

Čj

R3.A

(H2.1)

výuka

 

5.hod

navíc

Čj

R3.A

(H2.1)

výuka

 

5.hod

odpadá

Čj

R3.A (čj2)

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

Čj

R3.A

(H2.1)

výuka

 

6.hod

odpadá

Čj

R3.A (čj1)

 

zrušeno

Pešoutová Blanka

6.hod

navíc

Čj

R2.A

(P1.3)

výuka

 

7.hod

navíc

Čj

3.C

(P1.2)

výuka

 

7.hod

odpadá

Čj

3.C (čj2)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Čj

3.C (čj1)

 

zrušeno

Soulek Petr

1.hod

přesun >>

Zem

2.A

 

na 28.5. 5.hod

 

3.hod

navíc

Zem

2.C

(P2.1)

výuka

 

3.hod

odpadá

Zem

R5.A

 

zrušeno

 

4.hod

přesun <<

Zem

2.A

(P2.2)

z 31.5. 2.hod

 

6.hod

přesun <<

Zem

R4.A

(USV)

z 8.hod

 

6.hod

přesun >>

Zem

1.B

 

na 28.5. 6.hod

 

7.hod

přesun >>

Zem

R6.A

 

na 31.5. 4.hod

 

8.hod

přesun >>

Zem

R4.A

 

na 6.hod

Šmahaj Vladimír

4.hod

přesun <<

Ch

R6.A

(PCH)

z 6.hod

 

4.hod

odpadá

Lab

R5.A (lab3)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

Lab

R5.A (lab3)

 

zrušeno

 

6.hod

přesun >>

Ch

R6.A

 

na 4.hod

 

7.hod

změna

Ch

3.A

(PCH)

 

Šmíd Radek

3.hod

navíc

Geo

R1.A

(P1.4)

výuka

Velenský Jakub

9.hod

přesun >>

TV

2.A (Chl)

 

na 30.5. 4.hod

Višňovský Peter

3.hod

navíc

M

R4.A

(H2.2)

výuka

 

3.hod

odpadá

M

R4.A (M1)

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

M

R4.A

(H2.2)

výuka

 

4.hod

odpadá

M

R4.A (M2)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

R1.A

3.hod

Geo

 

(P1.4)

navíc

Šmíd Radek

 
 

3.hod

Čj

   

odpadá

 

(Klř)

R2.A

1.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Koc)

 

1.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Kuč)

 

1.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Kor)

 

2.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Koc)

 

2.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Kuč)

 

2.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Kor)

 

3.hod

Děj

 

(USV)

přesun <<

Kolář Antonín

z 31.5. (Pá) 5.hod

 

3.hod

Ch

   

odpadá

 

(Kor)

 

4.hod

Zem

 

(USV)

přesun <<

Bustová Milena

z 8.hod

 

4.hod

M

   

odpadá

 

(Kva)

 

6.hod

Čj

 

(P1.3)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

7.hod

Bi

   

odpadá

 

(Kuč)

 

8.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 4.hod

R3.A

1.hod

Fy

   

odpadá

 

(Kva)

 

2.hod

Ch

 

(PCH)

přesun <<

Gregorová Marie

z 28.5. (Út) 2.hod

 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Kva)

 

3.hod

Čj

 

(H2.1)

navíc

Neumannová Eva

 
 

3.hod

Zem

   

odpadá

 

(Bus)

 

5.hod

Čj

 

(H2.1)

navíc

Neumannová Eva

 
 

5.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Neum)

 

5.hod

M

M2

 

odpadá

 

(Kva)

 

6.hod

Čj

 

(H2.1)

navíc

Neumannová Eva

 
 

6.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Neum)

 

6.hod

M

M1

 

odpadá

 

(Kva)

 

8.hod

Děj

   

odpadá

 

(Mol)

R4.A

3.hod

M

 

(H2.2)

navíc

Višňovský Peter

 
 

3.hod

HSt

hst1

 

odpadá

 

(Mol)

 

3.hod

M

M1

 

odpadá

 

(Viš)

 

4.hod

M

 

(H2.2)

navíc

Višňovský Peter

 
 

4.hod

HSt

hst2

 

odpadá

 

(Mol)

 

4.hod

M

M2

 

odpadá

 

(Viš)

 

5.hod

Inf

inf1

 

odpadá

 

(Šan)

 

6.hod

Zem

 

(USV)

přesun <<

Soulek Petr

z 8.hod

 

6.hod

Inf

inf2

 

odpadá

 

(Šan)

 

7.hod

HSt

   

odpadá

 

(Mol)

 

8.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 6.hod

1.A

1.hod

M

 

(H1.1)

navíc

Knappová Ludmila

 
 

1.hod

Fy

   

odpadá

 

(Kap)

 

2.hod

Bi

 

(P3.4)

navíc

Bašusová Zuzana

 
 

2.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

1.B

1.hod

M

 

(H1.3)

navíc

Beran Filip

 
 

1.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

 

6.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 28.5. (Út) 6.hod

1.C

6.hod

Aj

A2

(P2.3)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Hov)

R5.A

1.hod

M

 

(P2.3)

navíc

Bustová Milena

 
 

1.hod

HSt

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

2.hod

Čj

 

(P2.3)

změna

Horák Filip

 
 

3.hod

Zem

   

odpadá

 

(Sou)

 

4.hod

HSt

 

(H1.2)

přesun <<

Kolář Jan

z 1.hod

 

4.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Kuč)

 

4.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Jar)

 

4.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Šma)

 

5.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Kuč)

 

5.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Jar)

 

5.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Šma)

 

6.hod

Aj

A2

(P2.3)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Hov)

 

7.hod

Inf

Inf1

 

odpadá

 

(Šan)

 

8.hod

Inf

Inf1

 

odpadá

 

(Šan)

2.A

1.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 28.5. (Út) 5.hod

 

3.hod

HSt

 

(P2.2)

navíc

Molt Štěpán

 
 

3.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

 

4.hod

Zem

 

(P2.2)

přesun <<

Soulek Petr

z 31.5. (Pá) 2.hod

 

4.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

 

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Beč)

 

9.hod

TV

Chl

 

přesun >>

 

na 30.5. (Čt) 4.hod

2.B

1.hod

Inf

inf1

 

odpadá

 

(Šan)

 

2.hod

Inf

inf1

 

odpadá

 

(Šan)

 

6.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Scho)

 

7.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Scho)

 

8.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

 

9.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

2.C

3.hod

Zem

 

(P2.1)

navíc

Soulek Petr

 
 

3.hod

Čj

   

odpadá

 

(Mar)

R6.A

1.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

3.hod

Bi

   

odpadá

 

(Kuč)

 

4.hod

Ch

 

(PCH)

přesun <<

Šmahaj Vladimír

z 6.hod

 

4.hod

Fy

   

odpadá

 

(Kap)

 

6.hod

Čj

 

(H3.3)

přesun <<

Horák Filip

z 1.hod

 

6.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

7.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 31.5. (Pá) 4.hod

3.A

1.hod

HSt

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

HSt

 

(P1.1)

přesun <<

Molt Štěpán

z 1.hod

 

2.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

Děj

   

odpadá

 

(Pšk)

 

7.hod

Ch

 

(PCH)

změna

Šmahaj Vladimír

 

3.B

7.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Mar)

 

1.- 4. hod AvŠ

3.C

4.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Pří)

 

7.hod

Čj

 

(P1.2)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

7.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Peš)

 

8.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Peš)

R7.A

1.hod

Bi

 

(PCH)

navíc

Kučera František

 
 

1.hod

Fy

   

odpadá

 

(Jar)

 

2.hod

HSt

 

(H3.2)

přesun <<

Kolář Jan

z 31.5. (Pá) 8.hod

 

2.hod

Fy

   

odpadá

 

(Jar)

 

4.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Pří)

 

5.hod

M

MR7

 

odpadá

 

(Kor)

 

6.hod

M

MR7

 

odpadá

 

(Kor)

 

7.hod

Děj

   

odpadá

 

(Pšk)

 

8.hod

Děj

   

odpadá

 

(Pšk)

 

 

Suplování:   Úterý 28.5.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 24.5.2019 (14:11)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.A

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

                 

2.B

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

                 

2.C

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

                 

R6.A

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bašusová Zuzana (AvŠ)

     

-

-

..

-

           

Bečková Michaela (AvŠ)

 

..

-

-

-

-

-

-

-

       

Brožová Adéla (AvŠ)

-

..

..

                   

Brožová Adéla (Lék)

     

..

..

..

-

..

..

..

..

-

-

Bustová Milena (AvŠ)

   

..

..

                 

Činátlová Blanka (AvŠ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Fantová Jana (AvŠ)

-

..

....

..

..

..

....

..

..

-

-

-

-

Filipík Alfred (AvŠ)

     

Mich

-

       

..

-

-

-

Fišerová Zuzana (AvŠ)

     

-

..

       

..

-

-

-

Grabmüllerová Marcela (AvŠ)

-

-

-

-

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Hájková Iva (AvŠ)

         

-

..

           

Horák Filip (AvŠ)

 

-

..

           

-

-

-

-

Hovorka Marek (AvŠ)

 

-

-

Háj

                 

Hrubá Olga (AvŠ)

                 

..

..

-

 

Janišová Miluše (AvŠ)

 

-

-

       

-

-

-

-

-

 

Jeníčková Lucie (AvŠ)

     

..

..

     

-

-

-

-

 

Jirouchová Dita (AvŠ)

-

..

-

..

..

..

..

-

..

..

-

-

-

Knappová Ludmila (AvŠ)

     

-

..

               

Kocianová Anna (AvŠ)

   

-

....

                 

Korbeliusová Hana (AvŠ)

   

..

....

   

..

-

         

Koubková Helena (AvŠ)

           

..

           

Kučera František (AvŠ)

   

..

..

                 

Kupka Tomáš (AvŠ)

       

-

-

             

Landsingerová Ivana (AvŠ)

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Loulová Eva (AvŠ)

 

..

....

 

..

       

-

-

-

-

Melicharová Kateřina (AvŠ)

 

-

Mich

-

....

 

..

..

         

Molt Štěpán (AvŠ)

               

-

-

-

   

Pastrňáková Kateřina (AvŠ)

 

-

-

Háj

                 

Pešek Miroslav (AvŠ)

               

-

..

..

-

 

Přívětivá Lenka (AvŠ)

 

-

-

Sir

                 

Sekničková Zdeňka (AvŠ)

           

-

..

..

       

Schorná Hana (AvŠ)

-

..

..

....

....

-

-

-

..

-

-

-

-

Skarnitzlová Alena (AvŠ)

 

-

..

Háj

                 

Soulek Petr (AvŠ)

   

-

-

                 

Šmahaj Vladimír (AvŠ)

   

-

-

   

-

-

-

..

..

-

 

Turnovský Jan (AvŠ)

-

..

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

P2.1

 

Blok

Blok

Blok

                 

P2.2

 

Blok

Blok

Blok

                 

P2.3

 

Blok

Blok

Blok

                 

P3.1

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.2

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.3

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

         

P3.4

 

Blok

Blok

Blok

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Beran Filip

1.hod

navíc

M

1.B

(H1.3)

výuka

Bustová Milena

5.hod

navíc

M

R5.A

(H1.1)

výuka

 

6.hod

navíc

M

R6.A (MR6)

(H3.3)

výuka

Gregorová Marie

2.hod

přesun >>

Ch

R3.A

 

na 27.5. 2.hod

 

4.hod

navíc

Ch

2.C

(PCH)

výuka

 

4.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab3)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab3)

 

zrušeno

Hájková Iva

3.hod

spojeno (Pas AvŠ)

Aj

1.B (A3)+

(Aula)

 
 

3.hod

změna

Aj

1.B (A4)+

(Aula)

 

Horák Filip

7.hod

navíc

Čj

R5.A

(P2.3)

výuka

 

7.hod

odpadá

Čj

R5.A (čj2)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Čj

R5.A (čj1)

 

zrušeno

Hrubá Olga

1.hod

odpadá

Lat

R6.A (lat2)+

 

AvŠ

 

2.hod

odpadá

Lat

R6.A (lat2)+

 

AvŠ

Janišová Miluše

3.hod

odpadá

Čj

3.A

 

zrušeno

Jarošová Sylva

1.hod

přesun >>

Fy

3.A

 

na 3.hod

 

2.hod

navíc

Fy

R7.A

(H3.2)

výuka

 

3.hod

přesun <<

Fy

3.A

(P1.1)

z 1.hod

Kapoun Martin

1.hod

odpadá

SMF

2.C (SMFb)+

 

AvŠ

 

2.hod

odpadá

SMF

2.C (SMFb)+

 

AvŠ

Kingham Alena

3.hod

odpadá

Nj

R6.A (NF3)+

 

AvŠ

Knappová Ludmila

2.hod

odpadá

M

1.A

 

zrušeno

Kolář Antonín

1.hod

odpadá

Čj

1.A

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

Čj

R1.A

(P1.4)

výuka

 

3.hod

přesun <<

Čj

R1.A

(P1.4)

z 6.hod

 

5.hod

změna

HSt

1.B (hst2)

(H1.3)

 
 

6.hod

přesun >>

Čj

R1.A

 

na 3.hod

Korbeliusová Hana

5.hod

přesun <<

Ch

R2.A

(P1.3)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Ch

R2.A

 

na 5.hod

Koubková Helena

3.hod

odpadá

Nj

R6.A (NF5)+

 

AvŠ

Kučera František

1.hod

odpadá

PřC

R6.A (Přca)+

 

AvŠ

 

4.hod

odpadá

Bi

2.C

 

zrušeno

Kvasničák Josef

3.hod

přesun >>

M

R3.A

 

na 5.hod

 

4.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab2)

 

zrušeno

 

5.hod

přesun <<

M

R3.A

(H2.1)

z 3.hod

 

5.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab2)

 

zrušeno

Landsingerová Ivana

6.hod

změna

Aj

3.B (A3l)+

(P2.2)

 

Loulová Eva

3.hod

odpadá

Fj

R6.A (FN2)+

 

AvŠ

 

6.hod

změna

Aj

2.C (A4)+

(P2.3)

 

Michálek Roman

2.hod

spojeno (Mel AvŠ)

EPro

3.A (VV)

(H3.3)

 
 

3.hod

spojeno (Fil AvŠ)

EPro

R7.A (VV)

(UVv)

 

Miler Emil

1.hod

odpadá

Prg

R6.A (LOS)+

 

AvŠ

 

2.hod

odpadá

Prg

R6.A (LOS)+

 

AvŠ

Molt Štěpán

1.hod

přesun >>

Děj

R5.A

 

na 3.hod

 

2.hod

navíc

Děj

R5.A

(H2.3)

výuka

 

3.hod

přesun <<

Děj

R5.A

(USV)

z 1.hod

Pešek Miroslav

1.hod

přesun >>

Děj

3.B

 

na 3.hod

 

3.hod

přesun <<

Děj

3.B

(H3.1)

z 1.hod

Pešoutová Blanka

1.hod

navíc

Čj

3.C

(P1.2)

výuka

 

4.hod

přesun <<

HSt

R2.A (hst1)

(P1.3)

z 5.hod

 

4.hod

přesun >>

HSt

R2.A

 

na 31.5. 4.hod

 

5.hod

přesun >>

HSt

R2.A (hst1)

 

na 4.hod

 

7.hod

odpadá

ÚDJ

R5.A (údj1)

 

zrušeno

 

8.hod

navíc

ÚDJ

R5.A

(Aula)

výuka

 

8.hod

odpadá

ÚDJ

R5.A (údj2)

 

zrušeno

Pokorný Matěj

2.hod

přesun <<

Bi

R3.A

(H2.1)

z 30.5. 9.hod

 

3.hod

navíc

Bi

R3.A

(H2.1)

výuka

 

4.hod

navíc

Bi

R3.A

(H2.1)

výuka

 

4.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab1)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

Lab

R3.A (lab1)

 

zrušeno

Sekničková Zdeňka

3.hod

odpadá

Nj

R6.A (NF2)+

 

AvŠ

Sirovátková Veronika

3.hod

spojeno (Pří AvŠ)

Aj

R2.A (a1)

(H3.2)

 
 

4.hod

přesun <<

HV

R2.A (HV1)

(Aula)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

HV

R2.A (HV1)

 

na 4.hod

Soulek Petr

5.hod

přesun <<

Zem

2.A

(USV)

z 27.5. 1.hod

 

6.hod

přesun <<

Zem

1.B

(H1.3)

z 27.5. 6.hod

Strnadová Martina

1.hod

navíc

HSt

1.A

(USV)

výuka

 

1.hod

odpadá

Pol

R6.A (Pols)+

 

AvŠ

 

2.hod

navíc

HSt

1.A

(USV)

výuka

 

2.hod

odpadá

Pol

R6.A (Pols)+

 

AvŠ

Velenský Jakub

6.hod

odpadá

TV

R6.A (Chl)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

R1.A

2.hod

Čj

 

(P1.4)

navíc

Kolář Antonín

 
 

2.hod

Přv

   

odpadá

 

(Bus)

 

3.hod

Čj

 

(P1.4)

přesun <<

Kolář Antonín

z 6.hod

 

3.hod

Přv

   

odpadá

 

(Kuč)

 

6.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 3.hod

R2.A

3.hod

Aj

a1

(H3.2)

spojí

Sirovátková Veronika

(Pří)

 

4.hod

HV

HV1

(Aula)

přesun <<

Sirovátková Veronika

z 5.hod

 

4.hod

HSt

hst1

(P1.3)

přesun <<

Pešoutová Blanka

z 5.hod

 

4.hod

HSt

   

přesun >>

 

na 31.5. (Pá) 4.hod

 

5.hod

Ch

 

(P1.3)

přesun <<

Korbeliusová Hana

z 8.hod

 

5.hod

HV

HV1

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

5.hod

HSt

hst1

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

8.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 5.hod

R3.A

2.hod

Bi

 

(H2.1)

přesun <<

Pokorný Matěj

z 30.5. (Čt) 9.hod

 

2.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 27.5. (Po) 2.hod

 

3.hod

Bi

 

(H2.1)

navíc

Pokorný Matěj

 
 

3.hod

M

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

4.hod

Bi

 

(H2.1)

navíc

Pokorný Matěj

 
 

4.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Kva)

 

4.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Pok)

 

4.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Gre)

 

5.hod

M

 

(H2.1)

přesun <<

Kvasničák Josef

z 3.hod

 

5.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Kva)

 

5.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Pok)

 

5.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Gre)

R4.A

1.hod

Nj

NJ

 

odpadá

 

(Fan)

 

1.hod

Fj

FJ

 

odpadá

 

(Lou)

 

2.hod

Aj

A1

 

odpadá

 

(Skar)

 

6.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Mel)

 

7.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Mel)

 

7.hod

Nj

Nj2

 

odpadá

 

(Fan)

 

8.hod

Nj

Nj1

 

odpadá

 

(Fan)

1.A

1.hod

HSt

 

(USV)

navíc

Strnadová Martina

 
 

1.hod

Čj

   

odpadá

 

(Klř)

 

2.hod

HSt

 

(USV)

navíc

Strnadová Martina

 
 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Kna)

 

3.hod

Aj

A1

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Skar)

 

3.hod

Aj

A2

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Hov)

 

3.hod

Aj

A3

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Pas)

 

3.hod

Aj

A4

(Aula)

změna

Hájková Iva

 
 

8.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

1.B

1.hod

M

 

(H1.3)

navíc

Beran Filip

 
 

1.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

3.hod

Aj

A1

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Skar)

 

3.hod

Aj

A2

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Hov)

 

3.hod

Aj

A3

(Aula)

spojí

Hájková Iva

(Pas)

 

3.hod

Aj

A4

(Aula)

změna

Hájková Iva

 
 

5.hod

HSt

hst2

(H1.3)

změna

Kolář Antonín

 
 

6.hod

Zem

 

(H1.3)

přesun <<

Soulek Petr

z 27.5. (Po) 6.hod

 

6.hod

Děj

   

odpadá

 

(Jir)

R5.A

1.hod

Děj

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

2.hod

Děj

 

(H2.3)

navíc

Molt Štěpán

 
 

2.hod

Čj

   

odpadá

 

(Horá)

 

3.hod

Děj

 

(USV)

přesun <<

Molt Štěpán

z 1.hod

 

3.hod

M

   

odpadá

 

(Bus)

 

5.hod

M

 

(H1.1)

navíc

Bustová Milena

 
 

5.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

 

6.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

 

7.hod

Čj

 

(P2.3)

navíc

Horák Filip

 
 

7.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Horá)

 

7.hod

ÚDJ

údj1

 

odpadá

 

(Peš)

 

8.hod

ÚDJ

 

(Aula)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

8.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Horá)

 

8.hod

ÚDJ

údj2

 

odpadá

 

(Peš)

2.A

5.hod

Zem

 

(USV)

přesun <<

Soulek Petr

z 27.5. (Po) 1.hod

 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Baš)

 

9.hod

VV

vv

 

odpadá

 

(Fil)

 

1.- 3. hod AvŠ

2.B

4.hod

VV

vv

 

odpadá

 

(Fiš)

 

6.hod

Aj

A4

(P2.3)

změna

Loulová Eva

 
 

8.hod

Děj

   

odpadá

 

(Jir)

 

9.hod

Děj

   

odpadá

 

(Jir)

 

1.- 3. hod AvŠ

2.C

4.hod

Ch

 

(PCH)

navíc

Gregorová Marie

 
 

4.hod

Bi

   

odpadá

 

(Kuč)

 

6.hod

Aj

A4

(P2.3)

změna

Loulová Eva

 
 

1.- 3. hod AvŠ

R6.A

5.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

 

6.hod

M

MR6

(H3.3)

navíc

Bustová Milena

 
 

6.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

 

6.hod

TV

Chl

 

odpadá

 

(Vel)

 

9.hod

VV

VV

 

odpadá

 

(Fiš)

 

1.- 3. hod AvŠ

3.A

1.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

2.hod

EPro

VV

(H3.3)

spojí

Michálek Roman

(Mel)

 

3.hod

Fy

 

(P1.1)

přesun <<

Jarošová Sylva

z 1.hod

 

3.hod

Čj

   

odpadá

 

(Jan)

 

4.hod

M

M3+

 

odpadá

 

(Kna)

 

5.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

5.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

 

5.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Bro)

 

6.hod

Aj

A3l

(P2.2)

změna

Landsingerová Ivana

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Háj)

 

6.hod

Aj

A4

 

odpadá

 

(Kou)

 

9.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

9.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

 

10.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

10.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

3.B

1.hod

Děj

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

3.hod

Děj

 

(H3.1)

přesun <<

Pešek Miroslav

z 1.hod

 

3.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

M

M3+

 

odpadá

 

(Kna)

 

5.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

5.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

 

5.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Bro)

 

6.hod

Aj

A3l

(P2.2)

změna

Landsingerová Ivana

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Háj)

 

6.hod

Aj

A4

 

odpadá

 

(Kou)

 

9.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

9.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

 

10.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

10.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

3.C

1.hod

Čj

 

(P1.2)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

1.hod

Děj

   

odpadá

 

(Jir)

 

4.hod

M

M3+

 

odpadá

 

(Kna)

 

5.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

5.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

 

5.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Bro)

 

9.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

9.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

 

10.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

10.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

R7.A

2.hod

Fy

 

(H3.2)

navíc

Jarošová Sylva

 
 

2.hod

Ch

   

odpadá

 

(Kor)

 

3.hod

EPro

VV

(UVv)

spojí

Michálek Roman

(Fil)

 

4.hod

M

M3+

 

odpadá

 

(Kna)

 

5.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

5.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

 

5.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Bro)

 

9.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

9.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

 

10.hod

Lat

lat3

 

odpadá

 

(Hru)

 

10.hod

Špa

Šp3

 

odpadá

 

(Bro)

 

 

Suplování:   Středa 29.5.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 24.5.2019 (14:11)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.C

 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bečková Michaela (AvŠ)

   

>>

..

..

..

....

-

-

-

-

-

-

Bustová Milena (AvŠ)

-

..

..

 

..

..

       

-

-

-

Činátlová Blanka (AvŠ)

-

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

-

 

Fantová Jana (AvŠ)

-

-

-

..

-

..

..

..

-

-

-

-

-

Filipík Alfred (AvŠ)

       

-

     

-

-

-

-

-

Fišerová Zuzana (AvŠ)

       

Mich

     

-

-

-

-

-

Grabmüllerová Marcela (AvŠ)

-

-

-

..

Pro

..

-

..

-

-

-

-

-

Horák Filip (AvŠ)

   

....

..

-

   

-

-

-

     

Jarošová Sylva (AvŠ)

   

..

-

                 

Jirouchová Dita (AvŠ)

-

-

..

..

-

....

..

..

-

-

-

-

-

Kapoun Martin (AvŠ)

   

..

-

                 

Kolář Jan (AvŠ)

     

-

         

-

-

-

-

Koubková Helena (AvŠ)

 

-

..

-

         

-

-

-

 

Landsingerová Ivana (AvŠ)

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marková Eva (AvŠ)

 

-

-

..

-

..

             

Molt Štěpán (AvŠ)

 

-

-

..

..

-

..

..

-

-

-

   

Pešek Miroslav (AvŠ)

-

-

-

-

..

-

..

..

-

-

-

-

 

Přívětivá Lenka (AvŠ)

-

....

..

Ška

           

-

-

 

Schorná Hana (AvŠ)

-

-

-

-

-

..

..

..

-

-

-

-

-

Soulek Petr (AvŠ)

-

..

-

..

-

-

       

-

-

 

Turnovský Jan (AvŠ)

-

..

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

-

Urban Michal (AvŠ)

       

-

-

-

-

         

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

P3.1

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.2

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P3.3

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Bečková Michaela

1.hod

odpadá

Čj

R7.A (čj1)

 

zrušeno

Bustová Milena

7.hod

navíc

M

R6.A (MR6)

(H3.3)

výuka

Fišerová Zuzana

6.hod

změna

EPro

3.B (VV)

(H3.1)

 

Horák Filip

5.hod

navíc

Čj

R6.A

(H3.3)

výuka

Janišová Miluše

4.hod

navíc

Čj

3.A

(P1.1)

výuka

Jarošová Sylva

4.hod

odpadá

Fy

3.A

 

zrušeno

Kapoun Martin

1.hod

výměna >>

Fy

3.C

 

na 4.hod

 

4.hod

výměna <<

Fy

3.C

(P2.1)

z 1.hod

Kolář Jan

1.hod

výměna <<

HSt

3.C

(USV)

z 4.hod

 

2.hod

přesun <<

HSt

3.C

(USV)

z 5.hod

 

4.hod

výměna >>

HSt

3.C

 

na 1.hod

 

5.hod

přesun <<

HSt

R7.A

(H3.2)

z 31.5. 7.hod

 

5.hod

přesun >>

HSt

3.C

 

na 2.hod

 

7.hod

odpadá

HSt

R6.A (hst2)

 

zrušeno

Kopecký Jan

4.hod

navíc

Fy

3.B

(H3.1)

výuka

 

4.hod

odpadá

Lab

3.B (lab2)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

Lab

3.B (lab2)

 

zrušeno

Korbeliusová Hana

2.hod

navíc

Ch

R7.A

(H3.2)

výuka

Koubková Helena

4.hod

změna

Aj

R5.A (A2)+

(P3.4)

 
 

6.hod

změna

Nj

R6.A (NF5)+

(P3.4)

 

Kučera František

3.hod

přesun <<

Bi

R6.A

(H3.3)

z 30.5. 2.hod

Kupka Tomáš

4.hod

odpadá

M

2.C (M2C)

 

AvŠ

Kvasničák Josef

1.hod

odpadá

Fy

2.C

 

AvŠ

Landsingerová Ivana

2.hod

změna

Aj

3.B (A3l)+

(P2.3)

 

Loulová Eva

5.hod

odpadá

FrkN

2.C (FrK2)

 

AvŠ

Marková Eva

7.hod

odpadá

Čj

2.C (čj2)

 

zrušeno

Michálek Roman

4.hod

spojeno (Fiš AvŠ)

HV

1.A (est1)

(UVv)

 

Procházka Vladimír

4.hod

spojeno (Gra AvŠ)

TV

R7.A (Dív)

(TPa)

 
 

5.hod

odpadá

TV

R7.A (Chl)

 

zrušeno

Sirovátková Veronika

6.hod

změna

HV

R4.A (hv1)

(Aula)

 

Škampová Jarmila

3.hod

spojeno (Pří AvŠ)

Aj

R3.A (A2)

(H2.1)

 

Šmahaj Vladimír

4.hod

odpadá

Lab

3.B (lab3)

 

zrušeno

 

5.hod

navíc

Ch

3.B

(PCH)

výuka

 

5.hod

odpadá

Lab

3.B (lab3)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

R3.A

1.hod

Zem

   

odpadá

 

(Bus)

 

3.hod

Aj

A2

(H2.1)

spojí

Škampová Jarmila

(Pří)

 

5.hod

Nj

NJ

 

odpadá

 

(Fan)

R4.A

6.hod

HV

hv1

(Aula)

změna

Sirovátková Veronika

 

1.A

1.hod

Zem

   

odpadá

 

(Sou)

 

2.hod

Fy

   

odpadá

 

(Kap)

 

3.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

3.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Jir)

 

3.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Mar)

 

3.hod

Nj

NF6

 

odpadá

 

(Gra)

 

4.hod

HV

est1

(UVv)

spojí

Michálek Roman

(Fiš)

 

6.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Scho)

 

7.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Scho)

1.B

3.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

3.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Jir)

 

3.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Mar)

 

3.hod

Nj

NF6

 

odpadá

 

(Gra)

 

5.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

1.C

3.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

3.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Jir)

 

3.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Mar)

 

3.hod

Nj

NF6

 

odpadá

 

(Gra)

 

4.hod

Aj

A2

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 

R5.A

3.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

3.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Jir)

 

3.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Mar)

 

3.hod

Nj

NF6

 

odpadá

 

(Gra)

 

4.hod

Aj

A2

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 
 

5.hod

M

   

odpadá

 

(Bus)

 

7.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

2.A

2.hod

Inf

inf1

 

odpadá

 

(Jar)

 

6.hod

Nj

NF5

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

6.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Jir)

2.B

2.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Pří)

 

6.hod

Nj

NF5

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

6.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Jir)

2.C

6.hod

Nj

NF5

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

6.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Jir)

 

7.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Mar)

 

1.- 5. hod AvŠ

R6.A

3.hod

Bi

 

(H3.3)

přesun <<

Kučera František

z 30.5. (Čt) 2.hod

 

3.hod

Čj

   

odpadá

 

(Horá)

 

4.hod

M

MR6

 

odpadá

 

(Bus)

 

5.hod

Čj

 

(H3.3)

navíc

Horák Filip

 
 

6.hod

Nj

NF5

(P3.4)

změna

Koubková Helena

 
 

6.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Fan)

 

6.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Jir)

 

7.hod

M

MR6

(H3.3)

navíc

Bustová Milena

 
 

7.hod

HSt

hst2

 

odpadá

 

(Kol)

 

7.hod

TV

DR56

 

odpadá

 

(Gra)

3.A

1.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

2.hod

Aj

A3l

(P2.3)

změna

Landsingerová Ivana

 
 

2.hod

Aj

A4

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Čj

 

(P1.1)

navíc

Janišová Miluše

 
 

4.hod

Fy

   

odpadá

 

(Jar)

 

7.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

7.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

3.B

2.hod

Aj

A3l

(P2.3)

změna

Landsingerová Ivana

 
 

2.hod

Aj

A4

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Fy

 

(H3.1)

navíc

Kopecký Jan

 
 

4.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Kop)

 

4.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Šma)

 

5.hod

Ch

 

(PCH)

navíc

Šmahaj Vladimír

 
 

5.hod

Lab

lab1

 

odpadá

 

(Tur)

 

5.hod

Lab

lab2

 

odpadá

 

(Kop)

 

5.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Šma)

 

6.hod

EPro

VV

(H3.1)

změna

Fišerová Zuzana

 
 

7.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

7.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

3.C

1.hod

HSt

 

(USV)

výměna <<

Kolář Jan

z 4.hod

 

1.hod

Fy

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

2.hod

HSt

 

(USV)

přesun <<

Kolář Jan

z 5.hod

 

2.hod

Děj

   

odpadá

 

(Jir)

 

4.hod

Fy

 

(P2.1)

výměna <<

Kapoun Martin

z 1.hod

 

4.hod

HSt

   

výměna >>

 

na 1.hod

 

5.hod

HSt

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

7.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

7.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

R7.A

1.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Beč)

 

2.hod

Ch

 

(H3.2)

navíc

Korbeliusová Hana

 
 

2.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 31.5. (Pá) 2.hod

 

4.hod

TV

Dív

(TPa)

spojí

Procházka Vladimír

(Gra)

 

5.hod

HSt

 

(H3.2)

přesun <<

Kolář Jan

z 31.5. (Pá) 7.hod

 

5.hod

TV

Dív

 

odpadá

 

(Gra)

 

5.hod

TV

Chl

 

odpadá

 

(Pro)

 

7.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Fan)

 

7.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Jir)

 

Zpracováno v systému Bakaláři