Suplování

Dnes recitace a divadlo v jazyce anglickém v aule - od rána

Suplování:   Pondělí 17.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (16:00)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kingham Alena (OČR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korbeliusová Hana (Std)

-

..

..

..

..

..

..

....

-

-

-

-

-

Schorná Hana (Lék)

                 

..

     

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Aula

 

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Kocianová Anna

1.hod

přesun >>

Fy

R2.A

 

na 3.hod

 

3.hod

přesun <<

Fy

R2.A

(P1.3)

z 1.hod

Molt Štěpán

6.hod

navíc

HSt

R4.A

(mim)

výuka

 

7.hod

změna

HSt

R4.A

(mim)

 
 

8.hod

navíc

HSt

R4.A

(mim)

výuka

Pešek Miroslav

5.hod

přesun <<

Děj

R7.A

(H3.2)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Děj

R7.A

 

na 5.hod

Pešoutová Blanka

1.hod

přesun <<

Čj

R2.A

(P1.3)

z 19.12. 3.hod

Soulek Petr

8.hod

odpadá

Zem

R4.A

 

zrušeno

Šandová Hana

5.hod

navíc

Inf

R4.A

(PoM)

výuka

 

5.hod

odpadá

Inf

R4.A (inf1)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

Inf

R4.A (inf2)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

R2.A

1.hod

Čj

 

(P1.3)

přesun <<

Pešoutová Blanka

z 19.12. (St) 3.hod

 

1.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

3.hod

Fy

 

(P1.3)

přesun <<

Kocianová Anna

z 1.hod

 

3.hod

Ch

   

odpadá

 

(Kor)

R4.A

5.hod

Inf

 

(PoM)

navíc

Šandová Hana

 
 

5.hod

Inf

inf1

 

odpadá

 

(Šan)

 

6.hod

HSt

 

(mim)

navíc

Molt Štěpán

 
 

6.hod

Inf

inf2

 

odpadá

 

(Šan)

 

7.hod

HSt

 

(mim)

změna

Molt Štěpán

 
 

8.hod

HSt

 

(mim)

navíc

Molt Štěpán

 
 

8.hod

Zem

   

odpadá

 

(Sou)

2.B

9.hod

Ch

   

odpadá

 

(Scho)

R7.A

1.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Kor)

 

2.hod

Lab

lab3

 

odpadá

 

(Kor)

 

5.hod

Děj

 

(H3.2)

přesun <<

Pešek Miroslav

z 8.hod

 

5.hod

M

MR7

 

odpadá

 

(Kor)

 

6.hod

M

MR7

 

odpadá

 

(Kor)

 

8.hod

Děj

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.A

4.hod

M

MKor

 

odpadá

 

(Kor)

4.B

4.hod

M

MKor

 

odpadá

 

(Kor)

4.C

4.hod

M

MKor

 

odpadá

 

(Kor)

R8.A

4.hod

M

MKor

 

odpadá

 

(Kor)

Dnes recitace a divadlo v jazyce anglickém v aule - od rána

 

 

Dnes recitace a divadlo v jazyce německém a francouzském v aule - od rána a obědy již od 11:05
od 13:00 divadelní představení DJC

Suplování:   Úterý 18.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (16:00)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.C

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R5.A

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.A

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.B

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.C

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R6.A

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

3.A

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

           

3.B

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

           

3.C

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

           

R7.A

       

AvŠ

AvŠ

AvŠ

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Andrews Gabriel John (Jiný)

             

..

..

..

..

   

Hájková Iva (AvŠ)

       

....

-

..

Pro

-

-

-

-

-

Hovorka Marek (AvŠ)

       

..

-

..

-

-

-

-

-

-

Kingham Alena (OČR)

-

-

-

Jir

..

..

....

-

-

-

-

-

-

Knappová Ludmila (Lék)

-

....

..

-

..

..

-

           

Koubková Helena (AvŠ)

       

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Landsingerová Ivana (AvŠ)

       

-

-

..

-

-

-

-

-

-

Loulová Eva (AvŠ)

       

..

..

..

....

..

-

-

-

-

Pastrňáková Kateřina (AvŠ)

       

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Přívětivá Lenka (AvŠ)

       

..

Mich

..

..

-

-

-

-

-

Sirovátková Veronika (AvŠ)

       

-

-

..

..

-

-

-

-

-

Tichý Štěpán (Jiný)

           

-

..

..

..

..

-

 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Aula

 

Blok

Blok

Blok

Blok

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Bašusová Zuzana

5.hod

odpadá

Bi

2.A

 

AvŠ

Beran Filip

4.hod

odpadá

M

3.C (M3Be)+

 

AvŠ

Brožová Adéla

5.hod

odpadá

Fj

R7.A (FN1)+

 

AvŠ

Bustová Milena

7.hod

odpadá

M

R6.A (MR6)

 

AvŠ

Fantová Jana

5.hod

odpadá

Nj

R7.A (NF3)+

 

AvŠ

Filipík Alfred

8.hod

odpadá

VV

2.A (vv)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

VV

2.A (vv)

 

AvŠ

Fišerová Zuzana

4.hod

odpadá

VV

2.B (vv)

 

AvŠ

 

5.hod

odpadá

VV

2.B (vv)

 

AvŠ

 

8.hod

odpadá

VV

R6.A (VV)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

VV

R6.A (VV)

 

AvŠ

Grabmüllerová Marcela

5.hod

odpadá

TV

R6.A (DR56)+

 

AvŠ

 

6.hod

odpadá

TV

R6.A (DR56)+

 

AvŠ

Gregorová Marie

4.hod

odpadá

Lab

2.C (lab3)

 

AvŠ

 

5.hod

odpadá

Lab

2.C (lab3)

 

AvŠ

Horák Filip

5.hod

odpadá

Čj

1.C (čj1)

 

AvŠ

 

6.hod

odpadá

Čj

1.C (čj2)

 

AvŠ

Jeníčková Lucie

5.hod

odpadá

Fj

R7.A (FN3)+

 

AvŠ

Jirouchová Dita

3.hod

spojeno (Kin OČR)

Nj

R6.A (NF3)+

(P2.3)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

R7.A (NF5)+

 

AvŠ

 

8.hod

odpadá

Děj

2.B

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

Děj

2.B

 

AvŠ

Kocianová Anna

4.hod

odpadá

M

3.C (M3Kc)+

 

AvŠ

Kolář Jan

6.hod

odpadá

HSt

3.C

 

AvŠ

Korbeliusová Hana

4.hod

odpadá

M

R7.A (MR7)

 

AvŠ

Kučera František

4.hod

odpadá

Lab

2.C (lab1)

 

AvŠ

 

5.hod

odpadá

Lab

2.C (lab1)

 

AvŠ

Kvasničák Josef

4.hod

odpadá

Lab

2.C (lab2)

 

AvŠ

 

5.hod

odpadá

Lab

2.C (lab2)

 

AvŠ

Michálek Roman

4.hod

odpadá

HV

2.B (hv)

 

AvŠ

 

5.hod

Jídelna Eurest

 
 

5.hod

odpadá

HV

2.B (hv)

 

AvŠ

 

8.hod

odpadá

HV

2.A (hv)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

HV

2.A (hv)

 

AvŠ

Pešoutová Blanka

5.hod

přesun <<

HSt

R2.A

(P1.3)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

HSt

R2.A

 

na 5.hod

Procházka Vladimír

7.hod

spojeno (Háj AvŠ)

TV

1.B (Dív)

(TPa)

 

Sekničková Zdeňka

5.hod

odpadá

Nj

R7.A (NF2)+

 

AvŠ

Skarnitzlová Alena

4.hod

odpadá

Aj

R6.A (A3)+

 

AvŠ

 

6.hod

odpadá

Aj

2.C (A1)+

 

AvŠ

Soulek Petr

2.hod

přesun <<

Zem

1.A

(H1.1)

z 19.12. 1.hod

 

4.hod

odpadá

Zem

R5.A

 

AvŠ

 

8.hod

odpadá

TV

2.C (Dív)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

TV

2.C (Dív)

 

AvŠ

Strnadová Martina

4.hod

odpadá

Děj

1.C

 

AvŠ

Šmíd Radek

6.hod

odpadá

M

2.A (M2)

 

AvŠ

 

7.hod

odpadá

M

2.A (M1)

 

AvŠ

Velenský Jakub

5.hod

odpadá

TV

R6.A (Chl)

 

AvŠ

 

6.hod

odpadá

TV

R6.A (Chl)

 

AvŠ

 

7.hod

odpadá

TV

R5.A (Chl)

 

AvŠ

 

8.hod

odpadá

TV

2.C (Chl)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

TV

2.C (Chl)

 

AvŠ

Višňovský Peter

4.hod

odpadá

M

3.C (M3Vi)+

 

AvŠ

 

5.hod

odpadá

M

1.C (M1)

 

AvŠ

 

6.hod

odpadá

M

1.C (M2)

 

AvŠ

 

7.hod

odpadá

M

R6.A (M2A+)+

 

AvŠ

Změny v rozvrzích tříd:

R1.A

5.hod

Aj

a2

 

odpadá

 

(Pas)

R2.A

5.hod

HSt

 

(P1.3)

přesun <<

Pešoutová Blanka

z 8.hod

 

6.hod

HV

HV1

 

odpadá

 

(Sir)

 

7.hod

HV

HV2

 

odpadá

 

(Sir)

 

8.hod

HSt

   

přesun >>

 

na 5.hod

R3.A

7.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Pří)

R4.A

8.hod

Fj

FJ

 

odpadá

 

(Lou)

1.A

2.hod

Zem

 

(H1.1)

přesun <<

Soulek Petr

z 19.12. (St) 1.hod

 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Kna)

1.B

7.hod

TV

Dív

(TPa)

spojí

Procházka Vladimír

(Háj)

1.C

4.- 12. hod AvŠ

R5.A

4.- 12. hod AvŠ

2.A

3.hod

Nj

NF3

(P2.3)

spojí

Jirouchová Dita

(Kin)

 

4.- 12. hod AvŠ

2.B

3.hod

Nj

NF3

(P2.3)

spojí

Jirouchová Dita

(Kin)

 

4.- 12. hod AvŠ

2.C

3.hod

Nj

NF3

(P2.3)

spojí

Jirouchová Dita

(Kin)

 

4.- 12. hod AvŠ

R6.A

3.hod

Nj

NF3

(P2.3)

spojí

Jirouchová Dita

(Kin)

 

4.- 12. hod AvŠ

3.A

7.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

7.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

8.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

8.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

9.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

9.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

10.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

10.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

4.- 6. hod AvŠ

3.B

7.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

7.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

8.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

8.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

9.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

9.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

10.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

10.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

4.- 6. hod AvŠ

3.C

7.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

7.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

8.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

8.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

9.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

9.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

10.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

10.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

4.- 6. hod AvŠ

R7.A

7.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

7.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

8.hod

Psy

Psyb

 

odpadá

 

(Tich)

 

8.hod

CAEK

CAEb

 

odpadá

 

(And)

 

9.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

9.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

10.hod

Psy

Psya

 

odpadá

 

(Tich)

 

10.hod

CAEK

CAEa

 

odpadá

 

(And)

 

4.- 6. hod AvŠ

4.A

4.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Lou)

 

4.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kin)

 

5.hod

M

MKna

 

odpadá

 

(Kna)

4.B

4.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Lou)

 

4.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kin)

 

5.hod

M

MKna

 

odpadá

 

(Kna)

4.C

4.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Lou)

 

4.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kin)

 

5.hod

M

MKna

 

odpadá

 

(Kna)

R8.A

4.hod

Nj

NF2

 

odpadá

 

(Kou)

 

4.hod

Fj

FN1

 

odpadá

 

(Lou)

 

4.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kin)

 

5.hod

M

MKna

 

odpadá

 

(Kna)

Dnes recitace a divadlo v jazyce německém a francouzském v aule - od rána a obědy již od 11:05
od 13:00 divadelní představení DJC

 

 

Vánoční hraní a zpívání od 11:30 před ředitelnou

Suplování:   Středa 19.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (16:00)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

R1.A

       

AvŠ

               

R2.A

       

AvŠ

               

R3.A

       

AvŠ

               

R4.A

       

AvŠ

               

1.A

       

AvŠ

               

1.B

       

AvŠ

               

1.C

       

AvŠ

               

R5.A

       

AvŠ

               

2.A

       

AvŠ

               

2.B

       

AvŠ

               

2.C

       

AvŠ

               

R6.A

       

AvŠ

               

3.A

       

AvŠ

               

3.B

       

AvŠ

               

3.C

       

AvŠ

               

R7.A

       

AvŠ

               

4.A

       

AvŠ

               

4.B

       

AvŠ

               

4.C

       

AvŠ

               

R8.A

       

AvŠ

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kingham Alena (OČR)

-

-

-

Sek

-

-

..

..

-

-

-

-

-

Koubková Helena (Std)

-

-

Háj

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Brožová Adéla

4.hod

odpadá

Fj

R3.A (FJ)

 

AvŠ

Bustová Milena

4.hod

odpadá

M

R6.A (MR6)

 

AvŠ

Činátlová Blanka

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

AvŠ

Fantová Jana

4.hod

odpadá

Nj

R3.A (NJ)

 

AvŠ

Filipík Alfred

4.hod

odpadá

Čj

4.C

 

AvŠ

Fišerová Zuzana

4.hod

odpadá

EV

1.A (est1)

 

AvŠ

Grabmüllerová Marcela

4.hod

odpadá

TV

R7.A (Dív)

 

AvŠ

Hájková Iva

2.hod

spojeno (Kou Std)

Aj

3.B (A4)+

(P1.1)

 

Hovorka Marek

4.hod

odpadá

Aj

R5.A (A3)+

 

AvŠ

Jarošová Sylva

4.hod

odpadá

Lab

3.A (lab2)

 

AvŠ

Kocianová Anna

4.hod

odpadá

M

2.B (M2B)

 

AvŠ

Kolář Antonín

4.hod

odpadá

HSt

1.B (hst1)

 

AvŠ

Kopecký Jan

4.hod

odpadá

Fy

3.B

 

AvŠ

Kupka Tomáš

4.hod

odpadá

M

2.C (M2C)

 

AvŠ

Kvasničák Josef

3.hod

navíc

M

R2.A

(P1.3)

výuka

 

5.hod

přesun <<

M

R2.A (m1)

(P1.3)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

M

R2.A (m1)

 

na 5.hod

Michálek Roman

4.hod

odpadá

EV

1.A (est2)

 

AvŠ

Molt Štěpán

4.hod

odpadá

Děj

4.B

 

AvŠ

Morgan Craig Alan

4.hod

odpadá

Aj

R5.A (A1)+

 

AvŠ

Pastrňáková Kateřina

4.hod

odpadá

Aj

R5.A (A4)+

 

AvŠ

Pešoutová Blanka

3.hod

přesun >>

Čj

R2.A

 

na 17.12. 1.hod

 

4.hod

odpadá

Čj

R2.A (čj1)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

Čj

R2.A (čj2)

 

zrušeno

Procházka Vladimír

4.hod

odpadá

TV

R7.A (Chl)

 

AvŠ

Přívětivá Lenka

4.hod

odpadá

Aj

R2.A (a1)

 

AvŠ

Sekničková Zdeňka

3.hod

spojeno (Kin OČR)

Nj

R5.A (NF5)+

(H1.1)

 

Sirovátková Veronika

4.hod

odpadá

Aj

R4.A (A2)

 

AvŠ

Skarnitzlová Alena

4.hod

odpadá

Aj

R4.A (A1)

 

AvŠ

Soulek Petr

1.hod

přesun >>

Zem

1.A

 

na 18.12. 2.hod

Škampová Jarmila

4.hod

odpadá

Aj

R1.A (a1)

 

AvŠ

Šmahaj Vladimír

4.hod

odpadá

Lab

3.A (lab3)

 

AvŠ

Šmíd Radek

4.hod

odpadá

M

2.A (M2A)

 

AvŠ

Turnovský Jan

4.hod

odpadá

Lab

3.A (lab1)

 

AvŠ

Višňovský Peter

4.hod

odpadá

M

R6.A (M2A+)+

 

AvŠ

Změny v rozvrzích tříd:

R1.A

4. hod AvŠ

R2.A

3.hod

M

 

(P1.3)

navíc

Kvasničák Josef

 
 

3.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 17.12. (Po) 1.hod

 

5.hod

M

m1

(P1.3)

přesun <<

Kvasničák Josef

z 7.hod

 

5.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Peš)

 

7.hod

M

m1

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

4. hod AvŠ

R3.A

4. hod AvŠ

R4.A

4. hod AvŠ

1.A

1.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 18.12. (Út) 2.hod

 

3.hod

Nj

NF5

(H1.1)

spojí

Sekničková Zdeňka

(Kin)

 

4. hod AvŠ

1.B

3.hod

Nj

NF5

(H1.1)

spojí

Sekničková Zdeňka

(Kin)

 

4. hod AvŠ

1.C

3.hod

Nj

NF5

(H1.1)

spojí

Sekničková Zdeňka

(Kin)

 

4. hod AvŠ

R5.A

3.hod

Nj

NF5

(H1.1)

spojí

Sekničková Zdeňka

(Kin)

 

4. hod AvŠ

2.A

6.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Kin)

 

6.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

2.B

6.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Kin)

 

6.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

2.C

6.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Kin)

 

6.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

R6.A

6.hod

Nj

NF3

 

odpadá

 

(Kin)

 

6.hod

Nj

NF5

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

3.A

2.hod

Aj

A4

(P1.1)

spojí

Hájková Iva

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Kin)

 

4. hod AvŠ

3.B

2.hod

Aj

A4

(P1.1)

spojí

Hájková Iva

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Kin)

 

4. hod AvŠ

3.C

7.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Kin)

 

4. hod AvŠ

R7.A

7.hod

Nj

NF1

 

odpadá

 

(Kou)

 

7.hod

Nj

NF4

 

odpadá

 

(Kin)

 

4. hod AvŠ

4.A

5.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

4.B

4. hod AvŠ

4.C

4. hod AvŠ

R8.A

5.hod

Aj

A3

 

odpadá

 

(Kou)

 

4. hod AvŠ

Vánoční hraní a zpívání od 11:30 před ředitelnou

 

Zpracováno v systému Bakaláři