Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Zveřejňujeme výsledky testů přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!

Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí (opět pod evidenčním číslem přihlášky) bude zveřejněno 30.4.2019 nejpozději do 20:00 hodin na www.gjk.cz a na nástěnce před školou.


Vše o přijímacím řízení 2019/2020

Ke studiu v 1. ročníku čtyřletého studia na naší škole se přihlásil pro příští školní rok celkem 221 uchazeč, ke studiu v 1. ročníku osmiletého studia se přihlásilo 197 uchazečů. Lepší výsledky jednotných testů prvního i druhého termínu přijímacích zkoušek jednotlivých uchazečů budou škole zpřístupněny Cermatem 28. 4. 2019, škola je spolu s výsledkem testu obecných studijních předpokladů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) zveřejní pod evidenčním číslem přihlášky 29. 4. 2019 do 20:00 na nástěnce před školou a na www.gjk.cz

Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí (opět pod evidenčním číslem přihlášky) pak budou zveřejněny 30. 4. 2019 nejpozději do 20:00 hod. na www.gjk.cz a na nástěnce před školou. V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 30. 4. 2019 mezi 13:00 – 16:00 hod. v budově školy. [celý text]