Go prima GO!

obdoba kurzu pro 1.ročníky. U této věkové skupiny se jedná především o rozvoj přijímaní zodpovědnosti za sebe a své chování, ale i rozvoj tolerance, znalost obecně respektovaných postojů a dovednost správného rozhodnutí, ochotu vyhledat pomoc a spolupracovat, přijímat pozitivní příklady jednání a pozitivní seberealizaci a mapování životních hodnot.